nieuws

Financiën vat btw-vrijstelling ruim op

Archief

Directe beloningen voor diensten die een assurantietussenpersoon verricht in zijn hoedanigheid en binnen zijn expertisegebied zijn vrijgesteld van BTW. Dat heeft Jakob Kamminga namens het ministerie van Financiën donderdag bij een bijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs meegedeeld. Ook als advies niet leidt tot het sluiten van een verzekering (bemiddeling), is de vrijstelling van toepassing. “De vrijstelling is ruim te koppelen aan de werkzaamheden.”

Financiën vat btw-vrijstelling ruim op

"Kenmerkend blijft bemiddeling zoals het nu is", stelde Kamminga. Over de betaling voor pure adviesdiensten, bijvoorbeeld een second opinion over juistheid van het advies van een ander, moet wel BTW worden gerekend. Ook periodieke adviezen, uit hoofde van bijvoorbeeld een abonnement of een zogeheten 'apk', die het karakter van informatieverschaffing hebben, zijn belast. Dat geldt evenzeer voor betalingen voor het doorgeven van gegevens (bijvoorbeeld hypotheekleads), zo schetste Kamminga namens het ministerie.
De paneldiscussie maakte duidelijk dat directe beloning altijd rechtstreeks door de klant betaald moeten worden aan het intermediair. Een betalingsroute via een verzekeraar (of bank) zal niet worden toegestaan. Het debat voor een met 400 tussenpersonen gevulde zaal in de Utrechtse Jaarbeurs maakte verder duidelijk dat het provisieverbod voor complexe producten niet zal gelden voor lopende verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars zou die termijn graag beperken tot drie jaar voor aov's en acht of tien jaar voor levensverzekeringen, maar het ministerie van Financiën lijkt van zins het pleidooi van Adfiz te volgen: volledig eerbiedigende werking tot het einde van de looptijd.

Reageer op dit artikel