nieuws

Financieel College wil status aparte voor volmacht

Archief

Financieel College wil status aparte voor volmacht

Het Financieel College heeft het CDFD voorgesteld een aparte inkomensadviseur en een aparte vermogensadviseur in het leven te roepen en de volmacht binnen de WFT een status aparte te geven. “Dit zou dan leiden tot acht beroepskwalificaties in plaats van de zeven kwalificaties in het huidige voorstel”, zegt directeur Niels Mourits van Financieel College (foto).

"Er is nu een duidelijk onderscheid  tussen adviseurs in verzekeringsproducten en adviseurs in complexe financiële producten. In de huidige kwallificaties komt dit onderscheid te weinig terug", aldus  Mourits.
De zeven door het CDFD voorgestelde kwalificaties zijn nu: consumptief-kredietadviseur, schadeverzekeringsadviseur, verzekerings- en vermogensopbouwadviseur (één voor particulieren en één voor het middenbedrijf), hypotheekadviseur, pensioenadviseur en gevolmachtigd agent. 
Het Financieel College wil nu tevens een 'eigen positie' voor de inkomensadviseur, "met name omdat dit vak complex is en hoge eisen stelt aan het niveau van de adviseur", aldus Mourits. Ook vindt het Financieel College dat het werkgeversgedeelte van de inkomensverzekeringen bij de hypotheekadviseur moet worden weggehaald en ondergebracht  bij hypothecair krediet. Ten slotte pleit het Financieel College bij de kwalificaties hypotheken en pensioenen voor een afrondend examen of assessment.

Reageer op dit artikel