nieuws

‘CDFD accepteert te laag toetsniveau WFT-pensioenexamens’

Archief

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) en het Register Pensioenadviseurs (RPA) vinden dat het niveau van de examens voor de WFT-vergunning voor pensioenadviseurs te laag is. De nieuwe WFT-module is met ingang van volgend jaar verplicht voor pensioenadvies.

‘CDFD accepteert te laag toetsniveau WFT-pensioenexamens’

"Uit verslagen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) blijkt nu dat het niveau van de examens op een zeer marginaal hbo-niveau zal komen te liggen, terwijl de gewenste én vastgelegde norm die van EQF-niveau 6 is, hetgeen een stevig hbo-niveau impliceert", zeggen beide organisaties. "Wij achten dit zeer ongewenst. De reden hiervoor is ook onbekend. De AFM heeft in 2009 vastgesteld dat slechts 6% van alle pensioenadviezen kwalitatief voldoende was. Dit leidde toen – terecht – tot de eis dat het niveau van het pensioenadvies sterk omhoog moet, in het belang van zowel werkgevers als deelnemers."
De NOPD en het RPA vinden het "naïef" dat beginnende pensioenadviseurs nog niet het gewenste niveau hoeven te hebben omdat zij zouden weten wanneer ze een ervaren collega moeten inschakelen. "Beginnende pensioenadviseurs zullen zelf de uren willen maken en declareren. Daar is niets op tegen, maar dan wel met de juiste kennis en kunde." Het gevaar dreigt dat er feitelijk niets verbetert in de kwaliteit van pensioenadviezen, vinden beide organisaties. "Als de voorstellen van CDFD en AFM zo worden toegepast, worden beginnende, onervaren pensioenadviseurs weer zomaar 'losgelaten' op de pensioenmarkt. Dit is een valse start en dit kunnen en willen we ons niet permitteren in pensioenland."

Reageer op dit artikel