nieuws

Branche bekritiseert DNB-plan voor afbouw van renteaftrek

Archief

Verbond vindt het

 

een ‘slecht idee’

 

De Nederlandsche Bank pleit voor het aanpassen van de regels voor hypotheekrenteaftrek. Die zou moeten worden bepaald op basis van een fictief aflossingsschema, waardoor de renteaftrek gedurende de looptijd afneemt. Het plan valt niet in goede aarde bij verzekeraars, makelaars, kabinet en huizenbezitters.

 

De toezichthouder maakt zich zorgen over de lastige woningmarkt en de hoge hypotheekschuld in ons land. "Stimuleringsmaatregelen die de leencapaciteit van huishoudens slechts verder vergroten kunnen beter worden vermeden. De schuld van huishoudens is bijna nergens zo hoog als in Nederland." Ondanks aangescherpte acceptatienormen is de hypotheekproductie niet gekrompen. "Sinds 2007 is zelfs sprake van een toename met ongeveer 25%", zegt DNB. "Afbouw van de fiscaal gestimuleerde schuld is nodig om het weerstandsvermogen van huishoudens en verstrekkers van hypothecair krediet structureel te verbeteren. De hypotheekrenteaftrek stimuleert het aangaan van schuld en ontmoedigt aflossing."

 

Proefballon

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) heeft al laten weten de renteaftrek niet te willen beperken. Makelaarsvereniging NVM doet het idee van DNB af als een proefballon en de Vereniging Eigen Huis vindt een initiatief tot afbouw van de renteaftrek "het slechtste idee dat je momenteel kunt hebben".

 

Het Verbond van Verzekeraars vindt de suggestie eveneens een slecht idee. "Deze variant heeft vergaand negatieve gevolgen voor de koopkracht van woningbezitters en de waarde van woningen. Dit soort losse suggesties helpen de woningmarkt in de huidige lastige situatie niet", aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding. Volgens hem is het idee begrijpelijk vanuit het oogpunt van de toezichthouder, maar pakt het slecht uit voor burgers met een eigen woning. "Via de gedragscode hypothecair financiers is de ruimte voor aflossingsvrije hypotheken al vergaand beperkt. Als een verdere inperking van aflossingsvrije hypotheken al in het belang van de klant is, dan zijn er veel betere manieren denkbaar om dit te realiseren." Een discussie over hervorming van de woningmarkt in brede zin is volgens Weurding op zijn plaats. Daarbij acht het Verbond het van groot belang dat het lange termijnvertrouwen in de woningmarkt en de fiscale behandeling van de eigen woning kan terugkeren.

 

Rentevoorstel

De Hypotheker dringt er ondertussen op aan dat geldverstrekkers op korte termijn wettelijk worden verplicht om consumenten drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode een nieuw rentevoorstel te doen. Klanten kunnen zich zo beter oriënteren op alternatieven, meent de keten. In de praktijk krijgen klanten vaak pas vier weken voor het einde van de renteperiode een verlengingsvoorstel. Daarmee wordt de consument overvallen, vindt commercieel directeur Bas Millenaar. "Een andere hypotheek kan financieel voordeliger zijn of beter bij je passen, maar dan moet je wel de tijd krijgen om je daarin te verdiepen."

 

Volgens Millenaar kan een consument met het sluiten van een andere hypotheek in veel gevallen jaarlijks _ 800 aan hypotheeklasten besparen. "Naar schatting kunnen minimaal 150.000 consumenten daar aanspraak op maken."

 

De ministers Verhagen (Economische Zaken) en De Jager (Financiën) hebben al een wetsvoorstel in voorbereiding die geldgevers verplicht om klanten drie maanden voor het einde van de rentevaste periode te informeren.

 

constateert de toezichthouder.

Reageer op dit artikel