nieuws

Bedrijven moeten € 12 mln meer bijdragen aan toezicht

Archief

Bewaken

De overheidsbijdrage wordt in de wet vastgelegd in de vorm van een forfait, "dat jaarlijks zal muteren vanwege binnen de rijksbegroting verwerkte loon- en prijsbijstellingen en opgelegde taakstellingen". Dat de kosten voor de financiële sector stijgen, "schept een extra verantwoordelijkheid voor de betrokken ministers om de omvang van de toezichtkosten te bewaken".
 
Fluctuaties bij de jaarlijks op te leggen heffingen worden beperkt door de kosten per toezichtcategorie uit te drukken in een percentage van het totaal; die percentages zijn vastgesteld "aan de hand van het karakter en de intensiteit van het toezicht op de te onderscheiden categorieën". Een eventueel exploitatietekort bij de toezichthouders kan voor maximaal € 5 mln aan marktpartijen worden doorberekend.

Reageer op dit artikel