nieuws

Wim Koster heeft spijt van lidmaatschap Adfiz

Archief

‘Provisieverbod

 

is belediging

 

assurantiekantoor’

 

Wim Koster, eigenaar/directeur van het Alphense intermediairbedrijf Koster Verzekeringen, heeft in een open brief aan Adfiz-voorzitter Loek Hermans aangekondigd zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij schreef tevens fracties in de Tweede Kamer een brief.

 

"Ik ben met mijn bedrijf na jaren van veel kritiek op het beleid van Adfiz nota bene lid van uw organisatie geworden vanwege uw benoeming, doch ik heb daar spijt van als haren op mijn hoofd", meldt Koster aan de Adfiz-voorzitter.

 

Hij zegt "met oplopende verbazing en teleurstelling" het interview met Hermans in de vorige editie van AM te hebben gelezen. "Mijn eerste reactie was dat u laat blijken niet uit onze branche te komen. Ik dacht dat dat een voordeel voor mij/ons zou betekenen, doch de inhoud van het artikel wijst volgens mij behoorlijk de andere, verkeerde kant op en zal koren op de molen zijn van het Verbond van Verzekeraars en uw politieke vrienden in Den Haag. Als u deze mening zoals in het artikel verkondigd, blijft volhouden, zal ik ook voor mijn eigen geweten moeten besluiten het lidmaatschap weer op te zeggen."

 

Beledigend

Koster, die kan bogen op vijftig jaar ervaring als assurantietussenpersoon, zegt zijn heil te gaan zoeken "in prikacties richting de politiek". Zo heeft Koster vorige week een brief gestuurd aan de fracties in de Tweede Kamer "om stil te staan bij het belang van vakkundig én onafhankelijk verzekeringsadvies". De assurantieondernemer noemt daarin de namen van vijftien grote bedrijven die klant zijn van Koster en "die nu dus eigenlijk niet serieus worden genomen. Immers, de afspraken die wij met hen gemaakt hebben, zijn straks niet meer geldig". Volgens Koster hebben die klanten geen problemen met het huidige beloningsmodel. "Zij weten allemaal wat wij verdienen."

 

Het nakende provisieverbod op de zogeheten complexe producten maakt "dat wij ons goede werk in de toekomst niet met dezelfde hoge kwaliteit kunnen voortzetten; eigenlijk is dit ronduit beledigend voor het goede deel van de professionele assurantiekantoren in Nederland".

 

Penose

Koster Verzekeringen zag de omzet de afgelopen twee jaar met een kwart slinken tot _ 2,7 mln. Het bedrijfsresultaat halveerde in 2009 en was vorig jaar nog net positief (_ 37.659). Koster weet dat eerder al aan "de graaiende assurantiepenose". In zijn ogen hebben die "wetgever en toezichthouder tot onbegrijpelijke maatregelen gedwongen en schofferen ze goed georganiseerde assurantiekantoren en bedreigen die in hun bestaan".

 

Hij noemde de leiders van financiële instellingen eerder al "gewetenloos". Koster ergert zich vooral aan de opstelling van verzekeraars. "Wij vinden het buitengewoon irritant te zien dat de bij en door ons verdiende gelden als ‘bloedgeld’ direct in de kassen van de met ons ‘samenwerkende’ verzekeringsmaatschappijen vloeien. Zo is het niet de klant, maar de verzekeraar die profiteert van de nieuwe regels."

 

nieuwe regels."

Reageer op dit artikel