nieuws

Verbond wil in gesprek met ‘Verzekeraarklachten’

Archief

‘Consument moet

 

weten van banden

 

verzekeraar en

 

expertisebureau’

 

Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars zegt in een brief aan initiatiefnemer Anton Rietveld van Verzekeraarklachten.nl en Coovex graag in gesprek te willen met het consumentenplatform over de vermeende afhankelijkheid van verzekeraars die schade-onderzoekers en -experts zouden hebben.

 

Weurding gaat echter niet in op de aantijgingen van Rietveld c.s. dat de gedragscode Persoonlijk Onderzoek (waarin staat dat een door een verzekeraar ingeschakeld onderzoeksbureau niet tot het concern van diezelfde verzekeraar mag behoren) op grote schaal wordt geschonden.

 

Volgens Weurding moet onderscheid worden gemaakt tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek en gelden hiervoor verschillende gedragscodes.

 

"U geeft aan zich zorgen te maken over de band tussen verzekeraars en expertise- en onderzoeksorganisaties zelf. De randvoorwaarden voor onafhankelijk onderzoek zijn duidelijk op papier vastgelegd", aldus Weurding, verwijzend naar de gedragscodes. "Wanneer de praktijk anders uitwijst, dan verdient dat uiteraard onze aandacht. Zeker wanneer, zoals u in uw berichten stelt, schade-experts zich regelmatig voor een dilemma zien gesteld wegens afhankelijkheid van een verzekeraar. Mocht blijken dat de bestaande wettelijke en tuchtrechtelijke kaders ontoereikend zijn om ongewenst gedrag van verzekeraars tegen te gaan, dan is het Verbond graag bereid daarover in gesprek te gaan en suggesties voor verbeteringen nader te bestuderen. Het Verbond vindt ook dat wanneer er organisatorische banden bestaan tussen een verzekeraar en een schade-expertisebureau dit voor de consument duidelijk moet zijn."

 

Belangenverstrengeling

In een reactie zegt Rietveld het terecht te vinden dat het Verbond protocollair het feitenonderzoek en het persoonlijk onderzoek van elkaar wil scheiden, "maar in de praktijk is daarvan weinig sprake en loopt het gebeuren gelijktijdig door elkaar heen. Ik vind het merkwaardig dat het Verbond in de eerste brief zegt dat de regels van de gedragscode altijd gevolgd moeten worden en vervolgens zegt dat het niet erg is als het bureau dat het onderzoek doet, onderdeel van het concern van de verzekeraar uitmaakt; áls de regels van de gedragscode maar worden nageleefd. Die logica ontgaat mij. [¼] Als ik zie dat het bestuur van het Nivre voor het merendeel uit functionarissen van verzekeringsconcerns bestaat, heeft de gemiddelde Nederlander niet veel verbeelding nodig om te kunnen weten hoe er van belangenverstrengeling en daarmee van beïnvloeding sprake kan zijn. Ik ga het allemaal wel beluisteren tijdens het persoonlijk onderhoud. Het stemt mij vanzelfsprekend tot genoegen om te worden uitgenodigd. Ik sta er werkelijk positief tegenover."

 

Reageer op dit artikel