nieuws

Toezicht pensioen wordt verder aangescherpt

Archief

Bedrijfstakpensioenfondsen moeten verplicht een onafhankelijke Raad van Toezicht instellen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Kamp van Sociale Zaken voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Hiermee verliezen werkgevers- en werknemersorganisaties, die van oudsher over de aanvullende pensioenen gaan, het alleenrecht op het besturen. Dit staat vandaag in Het Financieele Dagblad.

Toezicht pensioen wordt verder aangescherpt

Pensioenfondsen krijgen voortaan de keus uit twee verschillende bestuursmodellen. In het eerste model behouden vakbonden en werkgevers hun bestuurszetels, mits zij de nieuwe deskundigheidstoets doorstaan. Wel moeten zij in het bestuur plaatsmaken voor een pensioengerechtigde. In het tweede model bestaat het pensioenbestuur uitsluitend uit externe beroepsbestuurders die worden gecontroleerd door een ‘belanghebbendenorgaan’ van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Maar in beide modellen moet het bestuur bij belangrijke beslissingen straks toestemming vragen aan een raad van toezicht bestaande uit ‘onafhankelijke personen’.
(Het Financieele Dagblad, pag. 1)
 
Bij bij het FD is vandaag ook de bijlage 'Pensioen op maat' verschenen.

Reageer op dit artikel