nieuws

Rechter dwingt Interpolis schade seksueel misbruiker te vergoeden

Archief

Avp sluit

 

handelingen niet

 

expliciet uit

 

Interpolis moet de schade vergoeden die drie vrouwen claimen van een man die hen een aantal jaren geleden seksueel misbruikte. Volgens Interpolis was er geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering op grond van de ‘opzetclausule’.

 

Dat standpunt van de Achmea-dochter werd in juni 2009 ook door de rechtbank Breda bekrachtigd. Maar het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt Interpolis in hoger beroep toch tot schadevergoeding.

 

Het gerechtshof is van oordeel dat de schade waarvoor de vrouwen de man aansprakelijk houden, niet kan worden beschouwd als "schade die door hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen", zoals verwoord in de opzetclausule.

 

Verwerpelijk

Interpolis vindt het onaanvaardbaar dat de verzekerde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanspraak maakt op een uitkering uit de wa-polis, omdat het handelen van de man "als ernstig crimineel en maatschappelijk uiterst verwerpelijk gedrag" moet worden gezien.

 

De rechters noemen dat "op zichzelf juist; de man heeft de onderhavige schade toegebracht door het vele malen ten nadele van de aangeefsters plegen van het misdrijf". Het Hof voegt er echter aan toe: "Wie bereid is aansprakelijkheid te verzekeren, weet dat hij daarmee verzekert tegen de gevolgen van gedrag dat welhaast steeds in enige mate verwerpelijk is, want het toebrengen van schade aan anderen zal in het algemeen af te keuren zijn. Aan die bereidheid kunnen en zullen doorgaans grenzen zijn, maar die grenzen dienen hun uitdrukking te vinden in de polisvoorwaarden en de daarin voorkomende uitsluitingsclausules. De verzekerde mag verwachten dat de verzekeraar voor de risico’s die hij niet uitsluit, dekking verleent. De verwerpelijkheid van wat de man de aangeefsters heeft aangedaan, heeft geen beslissende invloed op de tussen hem en Interpolis geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid."

 

De door de drie vrouwen aangespannen letselschadezaak loopt overigens nog bij de rechtbank in Middelburg. De hoogte van de schade is derhalve nog niet bekend.

 

Reageer op dit artikel