nieuws

Overlijdensrisicotarieven Klaverblad sekseneutraal

Archief

Klaverblad maakt vanaf vandaag als eerste levensverzekeraar geen verschil meer tussen mannen en vrouwen bij individuele overlijdensrisicoverzekeringen. Bovendien is een en-blocclausule ingevoerd.

 

De in Zoetermeer zetelende maatschappij loopt met de sekseneutrale tarieven vooruit op de verplichting daartoe vanaf 21 december 2012. Onlangs voerde Yarden sekseneutrale tarieven in bij z’n nieuwe uitvaartverzekering. Klaverblad heeft bovendien de sterftetafels vernieuwd, de polisopslag laten vervallen en een en-blocclausule ingevoerd.

 

Het effect van dit alles is voor een gemiddelde klant (30 tot 40 jaar, verzekerd kapitaal _ 100.000) een 20% tot 35% lagere premie voor vrouwen respectievelijk mannen. Ten opzichte van de oude tarieven zijn de verschillen het kleinst bij lage verzekerde bedragen, korte looptijden en lage leeftijden. "Dan is de premie voor mannen zo’n 5% lager en voor vrouwen 15% hoger", zegt Petra de Leeuw namens Klaverblad. Bij hoge bedragen en leeftijden en lange looptijden vallen de premies 47% (mannen) en 25% (vrouwen) lager uit.

 

En-blocclausule

Klaverblad zegt er met de en-blocclausule voor te willen zorgen dat polishouders ook in uitzonderlijke omstandigheden kunnen blijven rekenen op een uitkering. "In de voorwaarden is precies vastgelegd wanneer de clausule kan worden toegepast: alleen als de sterftecijfers zich zo ontwikkelen dat daardoor de solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen tot onder het wettelijk voorgeschreven niveau daalt of als een toezichthouder Klaverblad daartoe verplicht." Voor polishouders zit er ook een positieve keerzijde aan de en-blocclausule, stelt Klaverblad: "De clausule maakt het mogelijk om klanten te laten profiteren van een scherp tarief, dat is gebaseerd op de huidige sterftecijfers en de huidige solvabiliteit van Klaverblad".

 

Het intermediair kan bij het sluiten van de nieuwe overlijdensrisicoverzekering van Klaverblad een afsluitprovisie van 100% van de erstejaarspremie tegemoet zien. In de jaren daarna kan naar eigen inzicht 0% tot 20% doorlopende provisie worden gekozen.

 

Reageer op dit artikel