nieuws

Ombudsman maakt einde aan bemiddeling beleggingspolissen

Archief

Verbond wil

 

herziening van

 

besluit

 

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster ziet geen heil meer in het bemiddelen tussen verzekeraars en consumenten die een klacht hebben over hun beleggingsverzekering. Het Verbond van Verzekeraars vindt echter dat het loket voor klanten open moet blijven.

 

"Nu de verzekeraars niet bereid zijn gebleken anders dan met betrekking tot de kosten de consumenten collectief tegemoet te komen, zie ik niet in dat ik in de bemiddelende sfeer een verdergaand resultaat voor u kan behalen dan waarop u recht heeft op basis van de voor u geldende compensatieregeling", schrijft Monster aan 150 klagers.

 

Die vragen een hogere kostencompensatie dan in de akkoorden tussen verzekeraars en consumentenorganisaties is overeengekomen. Monster concludeert uit het nog lopende onderzoek van minister De Jager naar het zogeheten flankerend beleid van aanbieders, waarin de compensatieregelingen niet worden betrokken, dat verzekeraars niet verder zullen willen gaan dan met de consumentenorganisaties is overeengekomen.

 

Klachten kunnen beter meteen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Kifid of aan de rechter, aldus Monster in zijn brief. "Deze instanties doen in hun behandeling geen bemiddelingspoging maar vellen in het geschil van partijen een oordeel."

 

Laagdrempelig

Het Verbond van Verzekeraars betreurt het besluit Monster. "Het Verbond hecht er grote waarde aan dat consumenten toegang hebben tot een laagdrempelige klachtenbemiddeling bij het Kifid. Deze bemiddeling moet ook beschikbaar zijn voor houders van een beleggingsverzekering."

 

De koepelorganisatie stelt dat verzekeraars zich altijd constructief hebben opgesteld in klachtenprocedures. "De met consumentenstichtingen overeengekomen akkoorden voor beleggingsverzekeringen, betekenen dat voor grote groepen consumenten duidelijkheid wordt geboden. Maar in deze overeenkomsten is ook bepaald dat consumenten het recht houden om individuele klachten aan de ombudsman, de geschillencommissie of burgerlijke rechter voor te leggen", riposteert het Verbond. "Het afdoen van voorliggende klachten door de ombudsman zou niet moeten betekenen dat de toegang tot het loket van de ombudsman voor consumenten met een beleggingsverzekering wordt gesloten."

 

te bereiken van in de compensatieregelingen is vastgelegd.

Reageer op dit artikel