nieuws

Legal en Friesland Bank samen in pensioenspaarrekening

Archief

Legal & General heeft de AanvullendPensioen SpaarRekening geïntroduceerd. Met de bancaire lijfrenterekening van Friesland Bank, die alleen wordt verkocht via het intermediair dat met Legal & General zaken doet, kan worden gespaard tegen een vaste of een variabele rente.

Legal en Friesland Bank samen in pensioenspaarrekening

Aan de spaarrekening kunnen één of meerdere lijfrentedeposito's worden verbonden. Klanten kunnen daarmee in gedeelten of ineens het opgebouwde kapitaal in een lijfrentedeposito doorstorten. Hierover ontvangen zij een vaste rente. De looptijden variëren van 1 tot 20 jaar. De inleg bedraagt minimaal € 50 (per maand) en maximaal € 100.000.
Intermediairs die bancaire spaarproducten willen adviseren, moeten bij Legal een begeleidingsprogramma op dit gebied volgen. "Wij zien dat de belangstelling onder het intermediair om hun activiteiten te verbreden naar vermogensadvies nu snel toeneemt. Ik denk dat wij er als sector goed aan doen om het begrip 'vermogensadvies' te ontdoen van de sfeer dat dit iets zou zijn voor alleen de zeer rijken. Elke klant heeft bij tijd en wijle behoefte aan begeleiding bij het opbouwen van kapitaal voor een bepaald doel. Eigenlijk zou iedereen die zichzelf financieel adviseur noemt een bredere expertise moeten hebben dan alleen verzekeringen", zegt algemeen directeur Arno Dolders.
De maatschappij bood al drie beleggingsrekeningen aan waarmee kan worden gespaard voor een aanvullend pensioen.

Reageer op dit artikel