nieuws

Kifid onder toezicht Financiën

Archief

Kifid wordt volledig losgekoppeld van de financiële sector. "Het klachteninstituut komt in belangrijke mate onder toezicht van het ministerie van Financiën te staan", aldus bestuursvoorzitter Fred Hammerstein van het Klachteninstituut, dat het laatste jaar in opspraak was geraakt door onder andere achterstanden bij de klachtenbehandeling.

 

Daarnaast zou volgens sommigen willekeur bij de beoordelingvan klachten en een slechte werksfeer het klachteninstituut in diskrediet hebben gebracht. Het noopte minister De Jager en het Kifid tot aanpassingen waarbij hij uiteindelijk toch werd gekozen voor een privaatrechtelijke oplossing en niet voor een publiekrechtelijke, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

 

In de nieuwe constructie mag de financiële sector niet langer bestuursleden van Kifid aanwijzen en krijgen vertegenwoordigers van brancheorganisaties geen plek meer in het bestuur van Kifid.

 

Verder mogen bestuursleden van het klachteninstituut de laatste drie jaar niet werkzaam zijn geweest bij financiële ondernemingen of brancheorganisaties. "Invloed van de financiële sector is hierdoor uitgesloten", stelt Hammerstein.

 

Daarnaast wordt de financiering van Kifid niet langer bepaald door de sector; Kifid gaat zelf de bijdrage vaststellen die door de dienstverleners moet worden betaald.

 

Ombudsman

"Een belangrijke vernieuwing bij het Kifid is ook dat de Ombudsman eerst moet aangeven of de ingediende klacht terecht is, waarna hij start met de bemiddeling. Op deze wijze weet de consument meteen waar hij aan toe is, aldus het klachteninstituut.

 

Verder zullen de uitspraken van het Kifid niet meer anoniem zijn; de naam van de aanbieder wordt openbaar, die van de aanbieder blijft anoniem.

 

De benoeming van de Ombudsman zal in de toekomst tevens worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarnaast zal de minister inzicht gaan geven in de kosten van de klachtenafhandeling.

 

Een noviteit is verder dat de Ombudsman een zaak voortaan kan doorverwijzen naar de geschillencommissie, als hij bijvoorbeeld een uitgebreidere beoordeling van de klacht wil. Ten slotte komt er minimaal eens in de vier jaar een onderzoek naar het functioneren en de effectiviteit van het klachteninstituut en zal Kifid regelmatig inzicht geven in wat een klacht precies kost .

 

Reageer op dit artikel