nieuws

Herdink waarschuwt voor ‘infarct’ bij intermediair

Archief

CFD-voorzitter ziet signalen dat verzekeraars eigen loondienst terug willen

 

De Commissie CFD wil dat minister De Jager (Financiën) "een infarct van de branche van onafhankelijk advies voorkomt" en het aangekondigde provisieverbod op complexe producten inclusief uitvaartverzekeringen in de ijskast zet, totdat aanvullend onafhankelijk onderzoek is gedaan.

 

Een brief van deze strekking van de hand van CFD-voorzitter Edwin Herdink is vorige week naar De Jager gestuurd. Volgens Herdink is voortzetting van de procedure voor implementatie van de nieuwe wetgeving per 2013 onverantwoord zonder nader onderzoek, duidelijkheid over de fiscale impact, volstrekte gelijkwaardigheid in kostentransparantie tussen afhankelijk en onafhankelijk advies en de borging van onafhankelijk advies.

 

Tendentieus

Om zijn argumenten kracht bij te zetten voert Herdink onder meer aan dat het SEO-rapport ‘Evaluatie provisieregels complexe producten’, dat de basis vormt van de voorgenomen wetswijziging, door advocatenkantoor Boekel de Nerée is beoordeeld als tendentieus en onzorgvuldig. Ook wijst Herdink op een onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat bij verdwijning van het provisiesysteem, het risico dat afgezien wordt van onafhankelijk advies het grootst is bij kwetsbare groepen als huishoudens met een lager inkomen en/of lager opgeleiden.

 

"Er zijn steeds meer signalen dat verzekeraars het provisieverbod aangrijpen om weer eigen loondienstadviseurs aan te nemen en/of met gebonden agenten te gaan werken. Transparant advies wordt daarmee direct bedreigd", aldus Herdink. "In de voorgenomen wetgeving wordt structureel ruimte gegeven aan direct writers, gebonden agenten en loondienstorganisaties om andere regels omtrent transparantie van kosten te mogen voeren dan de onafhankelijk adviseurs. De fiscale discriminatie versterkt de verstoring van het gelijke speelveld."

 

Bedreigde soort

Volgens Herdink hebben de financiële crisis en de al doorgevoerde wijzigingen in de WFT de onafhankelijk adviseurs het hardst geraakt. "Daar waar verzekeraars door megawinsten hun staatsschulden (grotendeels) hebben kunnen aflossen en de winstgevendheid weer sterk toeneemt, blijkt de wetgeving vooral de kleine ondernemer te hebben getroffen. 30% van deze kleinere ondernemers is op dit moment verlieslatend en de overige groep ziet een structurele afname van de winstgevendheid. Onafhankelijke adviseurs hebben hierdoor officieel de status van bedreigde beroepssoort gekregen."

 

Reageer op dit artikel