nieuws

Driekwart autopolissen heeft te maken met schadesturing

Archief

Verzekeringssite.nl heeft de polisvoorwaarden van autoverzekeraars doorgelicht op het onderdeel schadesturing en komt tot de conclusie dat klanten bij 74% van de autoverzekeringen worden gestuurd naar door de verzekeraars geselecteerde schadeherstelbedrijven. Bij ruitschade stuurt maar liefst 86% van de polissen de klant naar een gecontracteerd bedrijf.

 

De schadesturing vindt in de meeste gevallen plaats door een lager eigen risico te hanteren als gekozen wordt voor een herstelbedrijf waarmee de verzekeraar samenwerkt. Verzekeringssite.nl noemt deze zachte sturing een ‘positieve prikkel’ en constateert dat deze in 53% van de 57 onderzochte polissen wordt gehanteerd. Bij 21% van de verzekeringen gebruikt de verzekeraar een ‘negatieve prikkel’ en wordt de klant gestraft als hij naar een garage van eigen keuze gaat door een lagere uitkering (5%), een hoger eigen risico (12%) of zelfs helemaal geen vergoeding (4%).

 

Verzekeringssite.nl constateert dat het fenomeen schadesturing toeneemt en verklaart dit onder meer door de toenemende druk van De Nederlandsche Bank om de resultaten te verbeteren.

 

De verschillen tussen de rekeningen die een klant gepresenteerd kan krijgen als hij zich al dan niet laat ‘sturen’, zijn soms groot. Zo betaalt een verzekerde bij London Comfort voor het vervangen van zijn autoruit _ 150 eigen risico bij een aangesloten bedrijf en anders _ 500. Univé maakt het nog bonter: wordt de ruit vervangen bij een gecontracteerd bedrijf, dan is het eigen risico _ 70, maar kiest de klant voor een ander herstelbedrijf, dan kan het eigen risico oplopen tot _ 640, een verschil van _ 570.

 

Reageer op dit artikel