nieuws

DAK-leden stromen massaal naar volmachtkanaal

Archief

De premieomzet van het volmachtbedrijf van DAK is de afgelopen twaalf maanden bijna verdrievoudigd; de groei van het aantal polissen was 250%. “DAK-leden geven er steeds meer de voorkeur aan producten te sluiten in hun eigen volmachtbedrijf, wat een positief effect heeft op de inkoopkracht van de coöperatie”, zegt de nieuwe directeur Tim Rijvers.

DAK-leden stromen massaal naar volmachtkanaal

DAK Volmacht zegt "enkele magere jaren te hebben beleefd". Dat gold ook voor het hypotheekbedrijf van DAK. Maar ook daar is, "geheel tegen de marktontwikkelingen in", het aantal gepasseerde hypotheken met 12% gestegen en het gemiddelde hypotheekbedrag met 25%. In het laatste jaar is het aantal leden van DAK stabiel gebleven. "De coöperatie durft met enige voorzichtigheid te concluderen dat zij de opgaande lijn weer heeft opgepakt."

Reageer op dit artikel