nieuws

CDFD splitst vakbekwaamheid in zeven beroepskwalificaties

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met een consultatieronde voor een nieuwe modulaire structuur voor de vakbekwaamheidseisen van financiële dienstverleners.

 

Die structuur gaat uit van zeven beroepskwalificaties. Het college zegt zich bij de opzet ervan te hebben gebaseerd op de reacties uit de markt na een eerdere consultatie.

 

De zeven beroepen zijn: consumptief kredietadviseur, schadeverzekeringsadviseur, verzekerings- en vermogensopbouwadviseur (één voor particulieren en één voor het middenbedrijf), hypotheekadviseur, pensioenadviseur en gevolmachtig agent. Per beroepskwalificatie kan een WFT-diploma worden behaald, waarmee de vakbekwaamheid is aangetoond. "Bij de opzet van de modules hebben wij zoveel mogelijk voortgeborduurd op de huidige indeling van de WFT", aldus het CDFD.

 

Uitgangspunt voor het college is dat de financiële dienstverlening transformeert van het verrichten van diensten naar het uitoefenen van een beroep. "De nieuwe structuur waarin elementen van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag zijn opgenomen, stelt de behoeften van de klant centraal in plaats van de producten."

 

Marktpartijen kunnen tot 8 november commentaar leveren op de consultatienota.

 

Reageer op dit artikel