nieuws

Autoverzekeraars moeten DNB voorziening laten zien

Archief

Autoverzekeraars moeten DNB voorziening laten zien

Autoverzekeraars moeten in hun rapportages over het jaar 2011 inzicht geven in de hoogte van de premietekortvoorziening die ze hebben getroffen. Dat zegt Harold Hendriks, toezichthouder specialist herverzekering bij De Nederlandsche Bank (DNB). De voorziening moet zo hoog zijn dat hij samen met de bruto verdiende premie gelijk is aan of meer dan de som van de bruto schadelast plus de bedrijfskosten.

Sinds 2008 signaleert DNB een negatieve trend in het technisch resultaat van de WA-tekening van autoverzekeraars. In pogingen marktaandeel te behouden of uit te breiden, worden niet-kostendekkende premies in rekening gebracht. Onderzoek wijst uit dat het bij twaalf van de 28 getoetste verzekeraars om structureel te lage premies gaat. Twee van hen hebben inmiddels een adequate premietekortvoorziening getroffen.
"Dat is niet voldoende", zegt Hendriks in een nieuwsbrief van DNB. "Ook de andere verzekeraars moeten keuzes maken zoals het treffen van een voorziening."
Overigens zegt de toezichthouder niet dat de premies in Motor WA per se omhoog moeten. "Dat is slechts één optie. Het treffen van een voorziening is een andere, maar je kunt ook denken aan het aanscherpen van het acceptatiebeleid of van de voorwaarden", aldus Hendriks, maar niets doen is in zijn ogen geen optie: "Uiteindelijk kan DNB dan verbieden het product nog langer te verkopen."

Reageer op dit artikel