nieuws

‘Verzekeringsparadox’ is niet aannemelijk volgens NMA

Archief

Hinloopen: ‘Theorie zegt niets over concurrentie-intensiteit"

 

De ‘verzekeringsparadox’ van professor Jeroen Hinloopen is erg onaannemelijk en Carglass concurreert volledig in overeenstemming met het mededingingsrecht op de markt van autoruitreparatie en -vervanging. Dat zijn de belangrijkste conclusies in een Besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA naar aanleiding van een klacht van autoruitherstelbedrijf Automark over Carglass.

 

De klacht van Automark had betrekking op het kortingensysteem dat Carglass hanteert voor verzekeraars. Volgens Automark maakt Carglass met deze kortingen misbruik van een economische machtpositie. Automark voerde in haar klacht ook de ‘verzekeringsparadox’ aan van professor Jeroen Hinloopen, die stelt dat verzekeringsmaatschappijen baat hebben bij hoge schadebedragen, zodat bij automobilisten de prikkel blijft bestaan om zich er tegen te verzekeren.

 

Teleurstellend

 

De raad van bestuur van de NMA concludeert in het Besluit dat de verzekeringsparadox erg onaannemelijk is, aangezien zowel op de markt van autoruitherstel als van cascoverzekeringen sprake is van voldoende concurrentie. @PLT = In een reactie op deze conclusie noemt Hinloopen het "winst" voor de praktijk van het mededingingsbeleid dat de NMA de meest recente wetenschappelijke inzichten meeneemt bij de beoordeling of de mededinging al dan niet wordt gehinderd.

 

"Het is daarentegen teleurstellend om uit het besluit te moeten opmaken dat het bestaan van de verzekeringsparadox weliswaar wordt erkend, maar wordt verward met de praktische uitwerking ervan", aldus Hinloopen.

 

Onjuist

 

De NMA zou volgens Hinloopen uitgaan van een tweetal onjuiste veronderstellingen. "In artikel 81 van het Besluit schrijft de raad: ‘De verzekeringsparadox rust (¼) op de (¼) aanname dat zowel op de markt voor autoruitherstel als op de markt voor cascoverzekeringen onvoldoende concurrentie is.’ Dit is onjuist. De verzekeringsparadox zegt niets over concurrentie-intensiteit. Wat de raad vervolgens stelt in artikel 83: ‘verzekeraars zouden volgens het postulaat van de ‘verzekeringsparadox’ collectief besluiten om de kosten voor autoruitherstel hoog te houden om consumenten een reden te geven zich hiertegen te verzekeren’, is daarom ook onjuist. De verzekeringsparadox zegt niets over het nemen van collectieve besluiten. Op basis van deze verwarring trekt de NMA dan ook een verkeerde conclusie in artikel 81: ‘het bestaan van de ‘verzekeringsparadox’ [is] onaannemelijk.’ Afgezien van het feit dat de raad zichzelf hiermee tegenspreekt (in artikel 84 wordt het bestaan van de verzekeringsparadox impliciet erkend: ‘het collectieve belang dat verzekeraars en autoruitherstelbedrijven hebben bij angst van automobilisten voor hoge kosten voor autoruitherstel’) staat het vast dat er economische krachten zijn die de schadelast opdrijven."

 

Concurrentie

 

Maar dit alles is volgens Hinloopen vooralsnog een economisch theoretisch resultaat. "Of het in de praktijk daadwerkelijk de (verzekerde) schadelast opdrijft, moet voor iedere markt apart worden onderzocht. Er bestaan immers vele economische krachten die uiteindelijk bepalen hoe een markt eruit ziet. Vast staat wel dat als een mogelijke schade verzekerd kan worden, de verzekeringsparadox een rol speelt. Hoe groot die rol is, verschilt van markt tot markt."

 

Volgens Hinloopen voorziet concurrentie tussen verzekeraars niet als vanzelf in een daling van de (verzekerde) schadelast. "Waarom dit op de markt voor autoruitschadeherstel wel het geval zou zijn wordt door de raad in zijn besluit niet uitgelegd." 1

 

Reageer op dit artikel