nieuws

Unigarant zet mes in volmachtkanaal

Archief

Rendement een van de redenen

 

Unigarant beperkt zich in het volmachtkanaal tot enkele ‘special accounts’. Dit betreft kantoren die zich specifiek richten op de niches reis en recreatie én een positief rendement laten zien. Alle overige volmachten worden per 1 januari 2012 beëindigd.

 

"In de verzekeringsmarkt is een tendens te zien waarbij volmachtbedrijven sterk groeien vanwege het overnemen van backoffice-activiteiten van verzekeraars. Unigarant is zelf sterk in polis- en schadeafwikkeling. Het past dan ook niet bij Unigarant om juist deze activiteiten actief door een derde partij te laten doen", zo luidt de motivatie voor het beëindigen van de meeste volmachten. Daaronder volmachtreuzen als Nedasco, VKG, VCN en Voogd & Voogd, met premiestromen van enkele miljoenen tot _ 10 mln per jaar.

 

Resultaten

 

"Daarnaast is een belangrijke reden het achterblijvende rendement op de generieke volmachtrelaties in deze portefeuille", erkent Unigarant. Dat heeft onder meer tot discussies geleid met de herverzekeraars, waarvan London (Allianz) de voornaamste is. "Wij voorzien, evenals in voorgaande jaren, geen problemen met het verkrijgen van voldoende herverzekeringscapaciteit", zegt Unigarant daarover. "Het betreft periodiek aflopende contracten, die door Unigarant jaarlijks pro forma worden opgezegd. Ook momenteel is daar sprake van."

 

Unigarant (UVM) incasseerde vorig jaar _ 349 mln aan premies, om vervolgens _ 224 mln weer uit te geven aan herverzekeringen. De bruto schadelast bedroeg _ 205 mln, waarvan _ 142 mln voor rekening kwam van de herverzekeraars. "Door sanering van portefeuilles en tariefmaatregelen hebben wij het technisch resultaat op een prima niveau weten te brengen", stelt Unigarant.

 

Sanering

 

Unigarant zegt actief te blijven in het intermediairkanaal. "Hier heeft Unigarant het afgelopen jaar een sanering doorgevoerd", verklaart de verzekeraar. "Deze sanering is nu afgerond, zodat Unigarant ten behoeve van het intermediair juist extra inspanningen zal gaan doen."

 

"Naast het op orde brengen van de technische resultaten heeft Unigarant vorig jaar het totale systeemlandschap vervangen en alle portefeuilles geconverteerd. Daarmee heeft Unigarant op dit moment een uitstekende uitgangspositie om zowel het tussenpersonenkanaal, geselecteerde volmachten en retailkanalen als tweewielerbedrijven als het ANWB-kanaal met nieuwe producten en diensten te bedienen." Unigarant blijft verder actief met merkenpolissen.

 

Reageer op dit artikel