nieuws

Toets zou vooraf moeten gaan aan directe aankoop complex product

Archief

Mifid-voorbeeld

In een toelichting op het wetsvoorstel staat over het onderwerp 'execution only' vermeld dat "de consument op dit moment zonder waarschuwing kan kiezen om een complex financieel product af te nemen zonder advies, terwijl hij mogelijk de risico's daarvan niet in kan schatten". De wetgever wil daarom in de wet een bepaling opnemen die het mogelijk maakt "dat een financiële dienstverlener die ten aanzien van bepaalde producten een kennis- en ervaringstoets dient af te nemen, wanneer de consument deze wenst af te nemen zonder advies". Een dergelijke toets bestaat al bij producten die vallen onder de Mifid-regelgeving, zo licht het ministerie toe.
 
Intermediairorganisatie Adfiz is content met de voorwaarde. "We hebben er voor gepleit 'execution only' zoveel mogelijk in te perken en toen ook verwezen naar die toets onder het Mifid-regime."
 
Zelf kiezen
Het ministerie meent dat de consument door een dergelijke toets "bewust wordt gemaakt van zijn financiële inzicht en de vraag of hij in staat is een afgewogen keuze te maken voor een financieel product. Indien dat niet het geval is, dient de consument gewaarschuwd te worden dat het verstandig is advies in te winnen." Doel is consumenten een vorm van bescherming te bieden bij het afsluiten van een financieel product zonder advies. "Het uitgangspunt is en blijft dat een consument zelf kan kiezen voor een distributiekanaal en dus de keuze heeft of hij voor de aanschaf van een financieel product advies inwint."
 
Altijd advies
De Consumentenbond vindt het instellen van alleen een verplichte financiële toets "een halve maatregel waarmee een schijnzekerheid wordt gecreëerd". De bond is geen voorstander van de verkoop van complexe financiële producten zonder advies (execution only) en dringt aan op meer maatregelen om consumenten te beschermen. "Een hypotheek afsluiten is altijd financieel maatwerk, zowel bij een adviseur van de bank als bij een onafhankelijk financieel adviseur. Er hoort een passend advies bij."

Reageer op dit artikel