nieuws

Steeds meer wanbetalers bij zorgverzekeringen

Archief

Verscherpt incassobeleid door CVZ werkt niet

 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er eind vorig jaar 282.000 wanbetalers geregistreerd bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en is dit aantal inmiddels opgelopen tot meer dan 300.000. Dit betekent een maandelijkse toename van bijna 2.500 mensen.

 

Eind 2006, het jaar dat het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd, bedroeg het aantal wanbetalers nog 190.000. Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het verscherpte incassobeleid, waarmee de overheid streeft naar terugdringing van het aantal wanbetalers bij zorgverzekeringen, niet werkt.

 

Mensen worden pas als wanbetaler geregistreerd bij het CVZ bij een betalingsachterstand van zes maanden. Dat betekent dat ze vanaf dat moment, inclusief 30% boete, per gezinslid van 18 jaar of ouder maandelijks de bestuursrechtelijke premie van _ 148,95 aan het CVZ zijn verschuldigd. Daarmee zijn ze echter niet van hun schuld bij de zorgverzekeraar af. Hiervoor moeten ze zelf een betalingsregeling treffen met hun zorgverzekeraar. Pas als de volledige schuld (bij de zorgverzekeraar en het CVZ) is afgelost, wordt men bij het CVZ als wanbetaler afgemeld.

 

Meer mensen in problemen

In 2011 vroegen bij zorgverzekeraar Uvit (4,2 miljoen verzekerden) elke maand 4.000 mensen om zo’n afbetalingsregeling. In 2009 en 2010 waren dit nog 3.000 mensen per maand. Volgens Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl geven verzekerden in 2011 gemiddeld 7,8 % van hun inkomen uit aan zorgkosten. In 2005 was dit nog 5,4 %. Naar verwachting zal in 2012 de zorgpremie verder stijgen en het eigen risico toenemen tot _ 210. "Als mensen nu al moeite hebben om de premie te betalen, verwachten wij dat nog meer mensen volgend jaar in de problemen zullen komen en dat er meer wanbetalers zullen komen", waarschuwt Hordijk, die heeft berekend dat elke wanbetaler verzekerden _ 27 kost.

 

Reageer op dit artikel