nieuws

OvFD: regelgeving bedreiging voortbestaan serviceorganisaties

Archief

Vereniging wil De

 

Jager met rapport

 

overtuigen

 

Voor serviceorganisaties is er nog steeds geen eigen positie of een uitzondering in de WFT. Daaraan moet met het oog op het provisieverbod dat na volgend jaar ingaat, snel iets veranderen, vindt de OvFD. "De regelgeving die wordt ontwikkeld, bedreigt het voortbestaan van serviceorganisaties."

 

Het aantal serviceorganisaties, waar inkoopcombinaties, postenbanken, franchiseketens en midoffice-dienstverleners onder vallen, is de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Waren er zo’n zes jaar geleden nog ongeveer 80 van dergelijke bedrijven actief, nu zijn dat er nog 33. "Wel is het belang groot: meer dan 70% van het intermediair is bij een of meerdere serviceorganisaties aangesloten en daarbij gaat het om miljarden euro’s", zegt bestuurslid Cor Zwaan.

 

Om in het nieuwe distributielandschap te kunnen overleven, heeft de OvFD door Fred de Jong een rapport laten opstellen over de rol en positie van serviceorganisaties. Dat rapport is aan Financiën en Tweede Kamerleden gestuurd om de politiek ervan te overtuigen dat deze groep bedrijven een aparte positie inneemt. "Feit is dat de minister voorbij gaat aan de praktijk waarbij serviceorganisaties – naast werkzaamheden voor intermediairs – ook wel degelijk werkzaamheden overnemen van aanbieders. Het is logisch dat het intermediair betaalt voor werkzaamheden die de serviceorganisatie voor hen verricht, maar het is onterecht dat zij zouden moeten betalen voor de uitbestede aanbiederswerkzaamheden."

 

Kwaliteit

Serviceorganisaties waarborgen de kwaliteit van de dienstverlening voor aanbieders, zegt Zwaan. "Wij zijn gewend om met grote volumes om te gaan. Een geldgever die bijvoorbeeld vanwege een renteactie in korte tijd veel aanvragen te verwerken krijgt, kan dat niet allemaal alleen behappen, omdat zijn capaciteit daar niet op berekend is. Serviceorganisaties kunnen voor een verbreding van de capaciteit zorgen. Zij managen daarmee dan feitelijk de volumes van aanbieders tegen een veel beter serviceniveau. Een geldgever ziet 20% van de aanvragen niet eens: de serviceorganisatie controleert de dossiers en filtert de onvolledige en foutieve eruit. Die functie is ook belangrijk. Serviceorganisaties zorgen ervoor dat de processen kostenefficienter worden uitgevoerd."

 

Netto

De discussie over het al dan niet bieden van nettoproducten door aanbieders raakt ook de positie van de OvFD-leden. "Er is sowieso nog niet duidelijk hoe netto die nettoproducten eigenlijk zijn. Zijn daar behalve de provisie ook alle andere kosten van advies en distributie uitgehaald? De OvFD wil dat er echte nettoproducten komen met een af-fabriekprijs. Minister De Jager heeft wel beloofd om deze ontwikkeling nauwgezet te monitoren, maar als de markt zijn werk niet goed doet, duurt het veel te lang voordat dan weer maatregelen zijn genomen, die ook effect hebben en dan zal het voor veel intermediairs en serviceorganisaties al snel te laat zijn", zegt OvFD-directeur Colinda Rosenbrand. Een uitbestedingsvergoeding kan voor serviceorganisaties dus veel problemen wegnemen, maar de tijd begint wel te dringen. "We vragen niet het onmogelijke, maar wel een eerlijke behandeling."

 

Maatschappelijk belang

De serviceorganisaties moeten ieder voor zich bepalen welke positie zij gaan innemen in het distributiekanaal. "Ga je uitsluitend voor het intermediair of de aanbieder werken of toch in een combinatie met gescheiden entiteiten? Dat is een lastige keuze, maar van belang is dat die mogelijkheid er komt, waarbij een kostenvergoeding voor het overnemen van aanbiedersactiviteiten mogelijk blijft. Is dat niet het geval, dan zal het niet alleen voor serviceorganisaties lastig worden", aldus Zwaan.

 

Serviceorganisaties hebben volgens hem een groot maatschappelijk belang. "De positie van de consument komt zeker in het gedrang. Als serviceorganisaties verdwijnen, zal het voor hem zeker niet goedkoper worden. Dan doen we een stap terug in de tijd."

 

terug in de tijd."

Reageer op dit artikel