nieuws

OVFD dringt aan op splitsing activiteiten serviceorganisaties

Archief

Vereniging vraagt

 

politiek om eigen

 

positie in wet

 

Koepelorganisatie OVFD vecht bij Kamerleden en Financiën voor de mogelijkheid om voor uitbestede werkzaamheden een vergoeding van aanbieders te ontvangen. De OVFD roept de 33 leden ondertussen op om hun activiteiten te splitsen, zodat er een duidelijk onderscheid komt tussen werkzaamheden voor aanbieders en voor het intermediair.

 

Om ook in 2013 verantwoord te kunnen opereren, dringt de belangenvereniging bij de minister aan op een uitzondering voor de betaling van werkzaamheden die voor aanbieders worden verricht. "Maak onderscheid tussen de verschillende werkzaamheden en voorkom dat de consument uiteindelijk duurder én kwalitatief slechter uit is."

 

Belangrijkste knelpunten voor serviceorganisaties zijn, dat ze volgens de WFT nog steeds worden beschouwd als bemiddelaars en daarmee geen mogelijkheid hebben om onder de uitbestedingsregels te werken. "Uitbesteding aan een bemiddelaar is niet mogelijk. Een volmacht is voor serviceorganisaties ook onmogelijk; volgens de WFT is dat alleen mogelijk voor verzekeringen en niet voor hypotheken. Vervolgens geeft de minister ook nog aan dat een serviceorganisatie geen aparte positie krijgt, omdat hij de adviseur kan beïnvloeden. Om deze mogelijke sturing te voorkomen wordt er dus geen uitzondering gemaakt voor serviceorganisaties. De minister scheert daarmee alle werkzaamheden over één kam. Op een aantal werkzaamheden is – in theorie – sturing vanuit de serviceorganisatie op het intermediair mogelijk. In de praktijk komt het naar ons weten overigens niet voor", zegt OvFD-directeur Colinda Rosenbrand. "Dit geldt echter zeker niet voor alle werkzaamheden. Wij constateren daarmee dat kennis over de rol en positie van serviceorganisaties in de bedrijfskolom vrij beperkt is. Op basis van deze beperkte informatie worden vervolgens enorm cruciale beslissingen genomen waardoor uiteindelijk – op basis van onjuiste aannames – het voortbestaan van de serviceorganisaties wordt bedreigd."

 

Kostenvergoeding

"Conclusie is dat het belangrijk is om helder te krijgen voor wie je welke activiteiten doet. Het is essentieel om dat te bepalen, ook voor de aanbieder", zegt OvFD-bestuurslid Cor Zwaan, in het dagelijks leven directeur bij Welke Financiële Diensten.

 

Om meer duidelijkheid te scheppen over de werkzaamheden die serviceproviders verrichten, heeft de vereniging een rapport laten opstellen door Fred de Jong. Volgens dat rapport bestaan de activiteiten voor aanbieders kort samengevat uit het completeren en aanvullen van dossiers, de administratie van hypotheek- en polisgegevens en de interactie met intermediairs. "Voor de eerste twee activiteiten zou een kostenvergoeding vanuit de aanbieder gewoon mogelijk moeten zijn, omdat die geen invloed (kunnen) hebben op de inhoud van het advies."

 

Het gaat om administratieve taken die als uitbesteding moeten worden gekwalificeerd, meent de OvFD. Op basis van het rapport stelt de OvFD daarom voor dat serviceorganisaties de mogelijkheid krijgen om voor deze uitbestede aanbiederswerkzaamheden een aparte juridische entiteit op te richten, die niet als bemiddelaar kwalificeert, waardoor een beloning vanuit de aanbieder mogelijk blijft. "De minister moet ervoor zorgen dat serviceorganisaties die aanbiederswerkzaamheden verrichten, waarbij geen risico tot sturing op het advies bestaat, daarvoor gewoon een vergoeding kunnen blijven ontvangen. Breng die activiteiten in een aparte juridische entiteit onder en stel aan de vergoedingen vanuit de aanbieder eventueel ook nog voorwaarden om perverse prikkels te voorkomen", zegt Zwaan.

 

Reageer op dit artikel