nieuws

Oorlogsmolest buitenland straks weer verzekerbaar

Archief

Op speciaal verzoek van ‘enkele verzekeraars’ heeft minister Jan Kees de Jager (Financiën) besloten om het huidige wettelijke verbod op het dekken van oorlogsmolest in het buitenland voor schadeverzekeraars te schrappen.

 

Voor Nederland blijft het verbod gehandhaafd, "omdat dit alle verzekerden zou kunnen treffen, waardoor de verzekeraar niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen", aldus De Jager.

 

Het schrappen van het verbod op dekking van oorlogsmolest in het buitenland maakt deel uit van de ‘Wijzigingswet financiële markten 2012′ die ter behandeling is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt voor de gedeeltelijke opheffing van het huidige verbod is volgens De Jager "dat buitenlandse risico’s gespreid zullen zijn, omdat indien oorlogsmolest wordt gedekt in meer landen het in de rede ligt dat dat risico niet in alle landen tegelijkertijd zal optreden. Bovendien hebben partijen in de markt aangegeven dit risico in voorkomende gevallen te willen dekken."

 

Reageer op dit artikel