nieuws

Movir verlaagt aov-tarieven voor medisch specialisten Artsen krijgen

Archief

bijna helft premie terug Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir verlaagt per 1 januari de aov-tarieven voor medisch specialisten en enkele andere medische beroepen

De verlaging geldt alleen voor verzekerden van 44 jaar en ouder. De tariefsverlaging komt een jaar na de vorige. Toen ging de premie, afhankelijk van de leeftijd, tot 10% omlaag. Medisch specialisten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, radiodiagnostisch laboranten, orthopedagogen, logopedisten, psychologen en diëtisten van 50 jaar en ouder profiteren volgens Movir het meest van de komende tariefsverlaging en zien de premie gemiddeld met 15% dalen. Voor verzekerden tussen de 44 en 50 jaar hangt de verlaging af van de gekozen eigenrisicotermijn, eindleeftijd en indexatie. "Wij voeren een steeds actiever en intensiever beleid rondom preventie en re-integratie van onze verzekerden", verklaart Movir-directeur Louis van Drunen de bijgestelde tarieven. "Het doorlopend afstemmen van die aanpak op de specifieke omstandigheden binnen de beroepsgroep (bijvoorbeeld maatschapproblematiek) werpt nu zijn vruchten af. Verzekerden ervaren onze aanpak bovendien als prettig. Wij zullen daarom onze preventie- en re-integratieaanpak blijven optimaliseren." Zo’n 3.800 artsen krijgen bijna de helft van de in 2010 betaalde aov-premie als winstuitkering terug. "Ook in 2010 hebben we winst gemaakt op de portefeuille van AO Artsen-Verzekeringen", stelt de ING-dochter, die benadrukt dat dit maar 10% van de totale Movir-portefeuille betreft. De AO-portefeuille levert op jaarbasis ruim _ 25 mln premie op. Verzekerden delen in de winst via een premierestitutie van 45,4%. "Deze uitkering is fiscaal belast in box 1", voegt Movir er nog aan toe. Het gaat over een bredere linie goed met de aov-resultaten bij van Movir. Onlangs kregen verzekerde advocaten te horen dat zij premie terug krijgen. Bij de advocaten is de omvang bescheiden: 3,1%.

Reageer op dit artikel