nieuws

Intermediairkoepels eisen volledige doorbetaling provisie

Archief

De intermediairorganisaties Adfiz, OVFD en CFD stellen in een gezamenlijk bericht niets te zien in de door het Verbond van Verzekeraars geopperde overgangstermijn voor doorlopende provisies. “Wij eisen volledig eerbiedigende werking voor de contracten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten”, zo stellen de drie koepels. “Civielrechtelijk dienen contracten te worden nagekomen.”

Intermediairkoepels eisen volledige doorbetaling provisie

De belangenorganisaties vragen zich af "of de overheid via wetgeving reeds lopende contracten tussen twee privaatrechtelijke partijen mag doen ontbinden". Ze zeggen zich te beraden over juridische stappen wanneer aanbieders eenzijdig de gemaakte afspraken niet nakomen.
Eerder deze week kwam het Verbond van Verzekeraars met het voorstel de betaling van doorlopende provisies na inwerkingtreding van het provisieverbod voor complexe producten tot een aantal jaren te beperken. Die overgangstermijn zou voor levenproducten vijf tot acht jaar moeten duren en voor inkomensverzekeringen drie jaar.
"Veel ingrijpende maatregelen zijn en worden getroffen met grote impact voor de praktijk van het intermediair", verklaren Adfiz, OVFD en CFD. "Het voorgestelde provisieverbod per 1 januari 2013 grijpt diep in op de bedrijfsvoering van veel kantoren. Het mag niet zo zijn dat kantoren in grote problemen komen door het versneld afbouwen van de doorlopende provisie op reeds bestaande contracten."
Een beperkte periode van eerbiedigende werking is alleen dan te rechtvaardigen wanneer de consument risico loopt, stelt het trio. "Bij reeds gesloten producten is er echter geen risico op misselling: het contract loopt immers al. Gezien de looptijden van de contracten, zal een groot deel van de producten op natuurlijke wijze uitfaseren."

Reageer op dit artikel