nieuws

Geen schadevergoeding bemiddelaar na fout verzekeraar en verlies klant

Archief

Bevroren

De Vries en Partners claimt de belangrijke klant door toedoen van Winterthur te zijn verloren en daarmee (doorlopende) provisie-inkomsten te zijn misgelopen. Bovendien zijn "substantiële werkzaamheden en inspanningen" rond het opmaken van het nieuwe pensioencontract ("we hebben ruim twee jaar lang alle mutaties bijgehouden, want Winterthur administreerde nog niks; nog los van al het overleg met de werkgever en Winterthur over de enorme vertraging.") onbeloond gebleven. Sterker nog, Reaal vordert van het Brabantse kantoor nog een deel niet-verdiende afsluitprovisie terug. "Om die te incasseren hebben ze de rekening-courant bevroren", zo licht Harold de Vries toe. "We krijgen al drie jaar de doorlopende provisie van € 30.000 op de schadeportefeuille niet."
Hij is woedend op de verzekeraar, die met het bedrijf GAC wel een schikking heeft getroffen voor de geleden schade: misgelopen rendement op de ruim twee jaar lang niet belegde pensioenpremies. "Als je als verzekeraar een beetje fatsoen in je donder hebt, dan ga je dit met je intermediair regelen. Maar helaas, bij Reaal geeft niemand meer thuis."
 
Ondernemersrisico
De rechtbank Amsterdam had de eisen van De Vries en Partners eerder al afgewezen en het gerechtshof Amsterdam heeft dat oordeel nu bevestigd. De rechtscolleges wijzen beide op de bijzondere driehoeksverhouding die bestaat tussen een verzekeraar/aanbieder, een bemiddelaar en een (aspirant)verzekerde. "Die verhouding verzet zich er tegen, dat snel wordt aangenomen dat de verzekeraar als aanbieder zich de belangen moet aantrekken die de bemiddelaar heeft bij de behoorlijke nakoming of de totstandkoming van een overeenkomst tussen de verzekeraar en de (aspirant)verzekerde. (…) De belangen van de cliënt dienen centraal te staan en die zijn niet altijd verenigbaar met het (provisie)belang van de bemiddelaar", zo stelt het Hof. "Zonder bijkomende bijzondere omstandigheden valt het mislopen van provisies onder het normale ondernemersrisico."
 
Schadeplichtig
Van bijzondere omstandigheden of een wanprestatie door Winterthur versus de pensioenadviseur is volgens de rechter geen sprake. "Wanprestatie van Winterthur jegens GAC brengt niet mee dat Winterthur ook wanprestatie pleegt jegens De Vries en Partners. GAC heeft er zelf voor gekozen in te gaan op een aanbieding van een derde partij. Dat GAC de bemiddelingsovereenkomst heeft beëindigd brengt niet zonder meer mee dat Winterthur schadeplichtig wordt jegens De Vries en Partners." Het hof wijst er verder nog op dat Winterthur ook zelf GAC als verzekeringnemer is verloren "en daarvan de nadelen ondervindt". Het verkrijgen van provisie hangt rechtstreeks samen met het verkrijgen van premieomzet door Winterthur als verzekeraar, stelt het Hof. Reaal heeft bovendien een aanvullend provisiebedrag van € 20.000 aangeboden voor de niet exact vast te stellen mutaties van de werknemers van GAC (met name door salarisverhogingen). Dat aanbod accepteerde De Vries en Partners niet. "Nee, de schade is vele malen hoger en ligt tussen de € 80.000 en € 150.000", claimt De Vries.
"De rechters hebben in mijn ogen oogkleppen op", zo stelt hij. "Ze redeneren heel simpel: geen polis, geen provisie. Maar de vraag waarom er geen polis is, is kennelijk niet van belang." De Vries en Partners overweegt tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie te gaan. "Maar ja, dan zijn we aan kosten zo weer € 20.000 verder. Voor Reaal is dat niks, maar voor ons heel veel."

Reageer op dit artikel