nieuws

‘De rol van coachende adviseur is onderbelicht’

Archief

Met welke verzekeraars doen jullie zaken?

FZM maakt gebruik van de diensten van het Fries Volmachtbedrijf en we doen zaken met een flink aantal verzekeraars en maken gebruik van Dienstverlening Assurantiekantoren (DAK).
 
Wat zijn de adviesterreinen?
Wij bewegen ons vooral op de zakelijke schademarkt. Daarnaast beschikken wij over een pensioen- en een hypotheekafdeling. Op dit moment ontwikkelen we ook een nieuwe afdeling op het gebied van verzuim en inkomen. De particuliere schademarkt hebben we op een aantal punten gestandaardiseerd.
 
Welke rol speelt internet in de bedrijfsvoering?
Het heeft onze interne communicatie enorm verbeterd, waardoor er een efficiëntieslag heeft plaatsgevonden. Met behulp van internet hebben we een systeem met het volmachtkanaal ontwikkeld dat het administratie- en acceptatieproces heeft vereenvoudigd.
 
Voornaamste marktgebied?
De provincie Friesland en Groningen. Daarnaast bedienen we ook relaties in de rest van Nederland. Onze zakelijke afdeling richt zich op het mkb en de daaraan verbonden particuliere relaties. De particuliere afdeling richt zich vooral op de totaalrelatie in de regio.
 
Beloning door de verzekeraar of door de klant?
Om betaalbare advisering en begeleiding in de particuliere schademarkt mogelijk te maken dient de beloning via het product plaats te vinden. Voor de zakelijke en specialistische markt kan hiervan afgeweken worden.
 
Al bezig met een abonnementensysteem, fee of uren factureren?
We onderzoeken nu de manier waarop het abonnementensysteem wordt gehanteerd. Voor de advisering en de bemiddeling op het gebied van hypotheken en pensioenen rekenen we een fee en declareren we op uurbasis. De acceptatie van deze beloningsvorm is door de relaties goed verlopen.
 
Op welke terrein heeft het bedrijf de beste groeimogelijkheden?
De groei wordt met name gerealiseerd in de zakelijke markt, waar onze toegevoegde waarde volledig tot zijn recht komt. Ons motto 'persoonlijke aandacht verzekerd' wordt door ondernemers herkend en op waarde geschat.
 
Wie heeft de branche de meeste schade berokkend?
De puur verkoopgerichte en provisiegedreven organisaties hebben onze sector een verkeerd imago gegeven. In de huidige maatschappelijke discussie rondom verzekeringen is de kwaliteit van het traditionele intermediair als coachend adviseur voor de eindklant onderbelicht gebleven.
 
Grootste ergernis in de branche?
Via aanvullende wet- en regelgeving dient de sector de kwaliteit te verbeteren en dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. We moeten er in Nederland voor waken dat we te ver doorslaan, waardoor we met te veel administratieve processen worden belast.

Reageer op dit artikel