nieuws

AFM gaat ‘mysteryshoppen’ bij financieël dienstverleners

Archief

De AFM gaat voor het toezicht op financiële dienstverleners zogeheten ‘mystery shoppers’ inzetten.

 

In een eerste onderzoek van dit type werden 58 kantoren (23 leden van franchiseorganisaties en 35 zelfstandige) bezocht met het oog op het dienstverleningsdocument (dvd) . Bij 86% van de adviesgesprekken bleek dit document tijdig te zijn verstrekt, aldus de AFM.

 

Bij een eerder onderzoek in 2010 gaf 97% van de adviseurs aan het dienstverleningsdocument tijdig te verstrekken. De AFM heeft nu onderzocht in hoeverre dit strookt met de praktijk. In 86% van de adviesgesprekken bleek het document inderdaad tijdig te zijn verstrekt. Het viel de toezichthouder verder op dat franchiseorganisaties het verstrekken van het dienstverleningsdocument beter in het adviestraject lijken te hebben ingebed dan zelfstandige kantoren.

 

Geen uitlokking

De AFM kondigt aan de ‘mystery shoppers’ vaker te gaan inzetten voor toezichtdoeleinden. Door zich voor te doen als gewone consumenten verwacht de toezichthouder effectiever onderzoek te kunnen doen en misstanden die het belang van de consument schaden, sneller aan te kunnen tonen. Uit overleg met het ministerie van Financiën en andere toezichthouders is de conclusie getrokken dat de AFM onder voorwaarden testklanten mag inzetten om financiële dienstverleners te controleren op onder meer naleving van de WFT. Zulke adviesgesprekken worden eventueel van tevoren aangekondigd in de branche; van uitlokking zal geen sprake zijn, aldus de AFM.

 

Reageer op dit artikel