nieuws

AFM-boete voor ontbreken controle klantmedewerkers

Archief

Oproep tot

 

actief tonen van

 

vergunning

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete opgelegd aan Lifetime Hypotheken. Reden is dat de franchiseorganisatie heeft nagelaten de betrouwbaarheid te controleren van medewerkers die zich rechtstreeks met financiële dienstverlening aan consumenten bezighielden.

 

De AFM heeft vastgesteld dat bij vijf van de bij Lifeline aangesloten kantoren tussen juli 2008 en juli 2010 niet is gecontroleerd of de betrouwbaarheid van de betreffende klantmedewerkers buiten twijfel stond. Daarnaast heeft de franchiseorganisatie, met vestigingen in Weert, Waalre en Eindhoven, verzuimd om de betrouwbaarheid van ingeschakelde freelancers te controleren. Deze freelancers waren tevens klantmedewerker.

 

Volgens het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (artikel 28 ) dient een financiële dienstverlener ervoor te zorgen dat betrouwbaarheid buiten twijfel staat van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.

 

Praktische tips

In navolging op de boete voor Lifetime (_ 1.000 hoog) heeft de toezichthouder in een nieuwsbrief gewezen op aspecten van toezicht die spelen bij samenwerkingsvormen met andere ondernemingen. De AFM wijst op het wettelijke voorschrift om vóór aanvang van een samenwerking te controleren of een onderbemiddelaar een vergunning heeft voor de juiste productdienstcombinaties en die controle ten minste eens per jaar te herhalen. De AFM adviseert de controle zelfs meerdere malen per jaar uit te voeren.

 

Samenwerken met een partij die geen eigen vergunning heeft maar diensten verleent "onder uw naam en voor uw rekening en risico" acht de AFM risicovol. "Misstappen van die partij worden u namelijk aangerekend en kunnen zelfs gevolgen hebben voor uw vergunning. Ga een samenwerking met zo’n partij dus alleen aan als u volledige controle heeft over haar werkzaamheden en dat ook kunt aantonen."

 

Als tweede "praktische tip" roept de AFM financiële dienstverleners verder op "aan consumenten en andere marktpartijen te tonen dat u een vergunning heeft, bijvoorbeeld op uw website". Hierbij mag niet het logo van de AFM worden gebruikt. "De AFM wil voorkomen dat consumenten de indruk krijgen dat de AFM websites ondersteunt of heeft goedgekeurd."

 

Automakelaar

De Automakelaars Sittard, een naam waaronder R.J.M. Turlings in Echt handelt, heeft een boete van _ 6.000 gekregen. Volgens de toezichthouder bemiddelde Turlings tussen augustus 2008 en juni 2009 in garantieverzekeringen zonder te beschikken over de verplichte AFM-vergunning. Die polissen dekken garantieverplichtingen van autobedrijven jegens hun kopers af. De Automakelaars Sittard vroeg daarvoor offertes op bij het Zwitserse NSA Garantie. "Als Nederlands agent van NSA Garantie begeleiden wij deze doelgroep en zij kunnen, op basis van een eigen account, via het internet snel en correct polissen opmaken." Volgens de AFM werden meer dan alleen de naw-gegevens doorgegeven, waardoor er sprake was van bemiddeling.

 

Reageer op dit artikel