nieuws

Aantal hypotheken daalt in Een belangrijke bron van informatie

Archief

is het Hypotheken Data Netwerk (HDN)

Bijna 4.000 intermediairs en 27 geldverstrekkers maken daarvan inmiddels gebruik en ruim de helft van alle hypotheekaanvragen gaat via HDN, dat samen met HippoLine de HDN-index heeft ontwikkeld om data te ontsluiten. Maandelijks worden in deze rubriek uit de HDN-index kerndata en trends getoond. Dit keer aandacht voor de gevolgen van de nieuwe gedragscode. Effect strengere normen Anderhalve maand na invoering van de gedragscode is een verschuiving in het leengedrag te zien met betrekking tot de gekozen hypotheekvorm en tophypotheken. De aflosverplichting vertaalt zich in het populairder worden van het banksparen en de annuïteitenhypotheek. Het aantal aflossingvrije leningdelen is in augustus en september met 10% gedaald. De aangescherpte normen rondom de maximale leenmogelijkheden voor de consument laten een duidelijk effect zien. Aandeel van tophypotheek is nog 5% Het percentage tophypotheken valt terug van 15% naar 5%, met als gevolg dat het gemiddelde hypotheekbedrag dat de consument leent, is gedaald. Augustus vertoont een daling van het aantal hypotheekaanvragen. Na de terugval aan begin van de maand, is er nog geen sprake van echt herstel. De laatste vijf weken zijn er ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, 30% minder hypotheken aangevraagd.Er zit een verschil van 2% in de maximale leensom tussen hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. En dat heeft effect: bijna 70% van de hypotheken zijn in augustus en september met NHG aangevraagd, ruim 10% meer dan gemiddeld. Doorstromers De HDN-index laat verder zien dat de aanscherping van de normen vooral de doorstromers treft. Het aandeel starters is vooral in augustus toegenomen. De dalende trend van het rentepercentage zet zich voort. De daling vertaalt zich echter niet in een toename van hypotheekaanvragen. Langere rentevastperiodes zijn vooral populair onder de hypotheekaanvragers onder de dertig jaar. Bron: de HDN-index is onderdeel van het Hypotheken Data Netwerk, beschikbaar voor banken en intermediairs aangesloten bij HDN. Wilt u in deze rubriek aandacht voor een specifieke ontwikkeling, mail dan uw vraag naar ihuisman@hdn.nl.

Reageer op dit artikel