nieuws

‘Verzekeraar spelen werkt formulevervuilend’

Archief

Zijn jullie lid van Adfiz of van een andere organisatie?

MontClair is een actief lid van Adfiz, in het bijzonder van de sectie Beurs. Daarnaast is het bedrijf lid van de sectie makelaars van de VNAB.
 
Wat zijn de adviesterreinen?
MontClair is actief op het gebied van riskmanagement, schadeverzekeringen en employee benefits. Het bedrijf richt zich in het bijzonder op middelgrote ondernemingen met 50 tot een paar duizend werknemers. Kleinzakelijke klanten worden doorverwezen naar een bevriende Adfiz-collega.
 
Welke rol speelt internet in de bedrijfsvoering?
Wij hebben er vooralsnog voor gekozen om de communicatie met relaties (zoals schademeldingen en mutaties) vooralsnog niet via internet te laten verlopen. De gedachte hierachter is dat de klanten van MontClair de voorkeur lijken te geven aan regulier, persoonlijk contact met de accountmanager, wat ook voor ons belangrijke contactmomenten zijn. We werken inmiddels vrijwel volledig papierloos.
 
Wat is het voornaamste marktge-bied?
De klanten van MontClair hebben vaak een internationaal karakter. Om die reden zijn wij ook zelf internationaal actief. Zo zijn wij sinds de oprichting 'network member' van Jardine Lloyd Thompson in Londen, een netwerk dat wereldwijd na Aon, Marsh, Willis en Gallagher op de vijfde plaats komt.
 
Op welk terrein heeft het bedrijf de beste groeimogelijkheden?
De zakelijke schademarkt kan nog steeds worden gekenmerkt als een 'verdringingsmarkt' met premies die zich op een historisch laag niveau bevinden, zonder uitzicht op verbetering. Toch denken wij ons marktaandeel te kunnen vergroten op basis van de aandacht die wij aan onze klanten geven. De beste groeimogelijkheden zien wij op het terrein van employee benefits.
 
Zijn jullie al bezig met een abonnementensysteem, fee of uren factureren?
Vanaf de start van de onderneming hebben wij ervoor gekozen om de prijs van het product los te koppelen van de prijs van onze dienstverlening. Beide componenten moeten voor de klant herkenbaar zijn. Of die beloning nu provisie of fee wordt genoemd, vinden wij niet zo relevant. Wat wel van belang is, is dat deze beloning in redelijke verhouding staat tot de dienstverlening van de adviseur en volledig transparant is. Het is niet voor niets dat wij hebben gekozen voor de naam MontClair.
 
Meest opvallende nieuws in de branche?
De door de AFM aangekondigde WFT- vergunning voor pensioenen. De hamvraag is nu hoe veel adviseurs er uiteindelijk daadwerkelijk deze vergunning zullen gaan aanvragen. Wij willen zeker behoren tot de adviseurs die voor een dergelijke vergunning in aanmerking komen en zien dit als een interessante kans om ons marktaandeel te vergroten.
 
 
 
 
 
Starters
 
NLPensioen (Zandvoort)
Eigenaar Dolf Wietzema Menkhorst (36) heeft een aantal jaren gewerkt als accountmanager en richt zich met NLPensioen in eerste instantie op intermediair dat met zijn pensioenactiviteiten gaat stoppen in het kader van de nieuwe regelgeving. De AFM-vergunning is inmiddels binnen en hij is gestart zonder bestaande portefeuille.
 
JT Financiële Diensten (Goes)
Na elf jaar in loondienst te hebben gewerkt in de financiële dienstverlening, is Richard Remijn (42) voor zichzelf begonnen. JT (Jouw Toekomst) Financiële Diensten is vlak voor de zomer gestart zonder bestaande portefeuille. Remijn richt zich vooral op hypotheken en pensioenen. De AFM-vergunning was eind april al binnen.
 
ARK Financial Center (Amsterdam)
De eenmanszaak ARK Financial Center is door Radjnesh Kanhailal uit Amsterdam ingeschreven in het handelsregister. De 24-jarige Kanhailal richt zich vooral op het adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen en consumptieve kredieten. De vergunning van de AFM is nog niet verstrekt.

Reageer op dit artikel