nieuws

Concordia versterkt zich met De Keizer

Archief

Complementair

Volgens Van der Hoek, die tevens directeur is van de totale Concordia Groep, een Belgisch familiebedrijf, is de complementariteit van beide makelaarsbedrijven een belangrijke reden voor de fusie. "Concordia Holland is van oudsher gespecialiseerd in de maritieme sector, terwijl De Keizer zich juist heeft gespecialiseerd in de non-marine-sector en in employee benefits en ook veel overheid en overheidsinstanties als klant heeft. Daarnaast zijn zij ook sterk in transportsector en van die contacten kan ook Concordia weer gebruik maken."
 
Als andere reden voor de samenvoeging noemt De Keizer-directeur Frank van Akkerveeken de veranderende marktomgeving in Nederland, waaronder de wet- en regelgeving op tal van terreinen, zoals de beloningsstructuur. "Door de fusie kan Concordia De Keizer hierop beter inspelen. Bovendien kunnen we door de schaalgrootte het bedrijfsleven – van mkb tot multinational – adequaat bijstaan op het brede terrein van risicomanagement en risicobeheer."
 
In de komende weken zal het due diligence-onderzoek worden afgerond, zodat in het laatste kwartaal van dit jaar begonnen kan worden met de integratie van beide makelaarshuizen. Personeelsreductie is vooralsnog niet de bedoeling, zegt Van der Hoek. "Een fusiecomité gaat alle mogelijkheden van de fusiecombinatie zorgvuldig beoordelen voor we met beleid komen."
 
Tevens moet nog een besluit worden genomen over de huisvesting van Concordia De Keizer. "Gezien de verbondenheid van beide bedrijven met de Rotterdamse haven zal daar weinig discussie over zijn", aldus Van den Hoek.

Reageer op dit artikel