nieuws

Zorgen IMF over Nederlandse hypotheekschulden

Archief

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt zich zorgen over de hoge hypotheekschulden die huishoudens in ons land hebben en stelt strengere hypotheekregels voor. De organisatie concludeert daarnaast – na een twee weken durend bezoek aan ons land – dat financiële instellingen voldoende bestand zijn tegen economisch zware tijden.

Zorgen IMF over Nederlandse hypotheekschulden

Het zogeheten financial sector assessment program  wordt elke vijf jaar uitgevoerd bij de 25 meest actieve economieën in de wereld. Conclusies uit het onderzoek zijn onder meer dat banken "zelfs onder extreme druk" voldoende stabiel zijn, maar dat verzekeraars op dat punt grote verschillen vertonen. Het IMF voorziet daarom de komende jaren fusies en overnames in de verzekeringsbranche. Het duale toezichtssysteem doet zijn werk goed, aldus het IMF, dat graag de aansprakelijkheid van DNB en AFM beperkt zou zien. Zij zouden bovendien meer grip moeten krijgen op productontwikkeling bij verzekeraars.
Wel maakt de organisatie zich zorgen over de situatie op de bankenmarkt: "De concurrentie lijkt daar zwakker dan elders." Tevens vormen de relatief hoge hypotheekleningen een risicofactor. "Een limiet op de verhouding tussen lening en woningwaarde zou nuttig kunnen zijn. Zulke maatregelen zouden geleidelijk moeten worden ingevoerd."

Reageer op dit artikel