nieuws

Zesde AFM-leidraad hypotheekadvis over risicoverzekering

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een “zesde aflevering” gepubliceerd in het kader van de ‘Leidraad Hypotheekadvisering’. Risicoverzekeringen (voor overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) staan hierin centraal. De toezichthouder benoemt een handvol “aandachtspunten”, die na onderzoek naar voren zijn gekomen als “onderdelen waar het in de praktijk nog niet goed gaat”.

Zesde AFM-leidraad hypotheekadvis over risicoverzekering

De AFM betitelt een advies is "niet passend als een adviseur een risicoverzekering adviseert waarbij een bedrag is verzekerd dat lager, of juist hoger, is dan benodigde inkomensterugval". In dat geval loopt een consument te veel risico of betaalt deze onnodig veel premie, stelt de toezichthouder.
De aanbevelingen voor de adviespraktijk die in de zesde aflevering van de leidraad worden benoemd, zijn: win informatie in over bestaande voorzieningen die tot uitkering komen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;
maak berekeningen klantspecifiek; stel vast of de consument het risico wil en kan lopen; onderbouw de keuze voor koopsom of premie; zorg voor reproduceerbaarheid ("na het afsluiten van de risicoverzekering moet de adviseur inzichtelijk kunnen maken hoe hij tot zijn advies is gekomen").

Reageer op dit artikel