nieuws

VNAB wil naleving afspraken schadeafwikkeling

Archief

De VNAB-werkgroep Modernisering Schadeprocessen Co-assurantie vindt dat er in de schadeafwikkeling veel kan worden verbeterd door betere naleving van bestaande afspraken en spelregels. “Het is niet nodig het bestaande schadeproces fundamenteel aan te passen”, is de conclusie na een inventarisatie van de bestaande praktijk.

VNAB wil naleving afspraken schadeafwikkeling

De werkgroep is niet ingegaan op een aantal wensen die leven bij de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers (Narim) over verbetering van de snelheid van schadeafwikkeling. Suggesties die feitelijk de aanleiding vormden voor de instelling van de werkgroep. "Wij hebben voorgesteld een proceseigenaar te benoemen, de voortgang en gemaakte afspraken te monitoren en in te grijpen bij niet nakomen daarvan", aldus bestuurslid Yvar van Weenen (Shell).
De VNAB denkt echter te kunnen volstaan met afspraken over de doorlooptijden en elkaar erop aan te spreken als er vertraging optreedt, de klant beter te informeren over de procedure, een 'escalatiemodel' in te richten voor schades die vast dreigen te lopen en makelaars en verzekeraars te vragen nog eens intern te kijken of hun betalingsproces wat kan worden versneld.

Reageer op dit artikel