nieuws

Slecht resultaat leidt niet tot hogere autopremies

Archief

De totale brutopremie-inkomsten van de Nederlandse autoverzekeraars zijn vorig jaar met 1,5% toegenomen tot € 4.539 (4.471) mln, zo blijkt uit statistische gegevens van De Nederlandsche Bank. De WA-tekening nam daarbij met 3% het sterkst toe tot € 2.410 (2.340) mln, terwijl de premie-inkomsten bij cascoverzekeringen met € 2.129 (2.130) mln nagenoeg gelijk bleven. Het technisch resultaat, met name op de WA-tekening, verslechterde verder tot -7% van de verdiende premie.

Slecht resultaat leidt niet tot hogere autopremies

Door de relatief goede opbrengsten uit beleggingen is het resultaat na rente echter positief en zelfs iets hoger dan in 2008, nuanceert het Centrum voor Verzekeringsstatistiek het negatieve technisch resultaat, dat voor verzekeraars geen aanleiding vormde de premies op te trekken. Integendeel: de gemiddelde premie die de Nederlandse automobilist in 2009 moest neertellen om zijn 'heilige koe' te verzekeren, zakte in de loop van het jaar van € 414 naar € 406.
De top 10 naar premie-inkomen ziet er al enige jaren opvallend stabiel uit bij de autoverzekeraars, met Achmea en Interpolis rotsvast op de eerste twee posities, zij het dat hun premie-inkomen wat daalde ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij Achmea met 4,4% tot € 612 (639) mln en bij Interpolis met 3,6% tot € 479 (497) mln. ASR (€ 413 mln), Univé (€ 301 mln) en Allianz (€ 293 mln) bezetten evenals in 2008 de plaatsen 3,4, en 5.

Reageer op dit artikel