nieuws

Radar: zet verzekeraar onder druk om beleggingspolis

Archief

Tros-consumentenprogramma Radar heeft houders van een beleggingsverzekering maandagavond opgeroepen hun verzekeraar middels een brief om meer informatie te vragen, zodat zij kunnen beoordelen of zij hun polis willen voortzetten. Radar stelt dat de compensatieregelingen die verzekeraars met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim hebben getroffen, in sommige gevallen leiden tot hogere kosteninhoudingen dan voorheen.

Radar: zet verzekeraar onder druk om beleggingspolis

Het programma toonde een voorbeeld waarbij jaarlijks 4% aan kosten zou worden ingehouden; meer dan de overeengekomen maximale 2,5%. Van de inleg gaat 70% op aan kosten, stelt Radar. Dat komt voor een groot deel doordat overlijdensrisicopremies door het Tros-programma als kosten worden gezien.
Radar adviseert consumenten om niet akkoord te gaan met het compensatievoorstel dat zij van hun verzekeraar ontvangen en om meer informatie te vragen over afkoopwaarde en risicopremies. Er wordt met name gewezen op het hefboomeffect van de in universal-lifepolissen ingebouwde risicodekking. "Naar het verleden toe worden deze nadelige gevolgen wel voor een deel gecompenseerd, maar naar de toekomst toe vervalt deze compensatie. De verzekeraars maken het tot uw verantwoordelijkheid om deze situatie op te lossen."
Radar ging speciaal in op het Levensplan van Falcon en roept kijkers met zo'n polis op zich te melden.

Reageer op dit artikel