nieuws

‘Positie schadeverzekeraars is solide’

Archief

Volgens het Verbond van Verzekeraars trekt DNB als toezichthouder tegenwoordig eerder aan de bel wanneer ze financiële risico’s signaleert, om daarmee betrokken partijen aan te zetten tot het nemen van maatregelen. “De brief van DNB aan de autoverzekeraars vormt een belangrijk signaal”, is het commentaar van het Verbond.

‘Positie schadeverzekeraars is solide’

Daar wordt direct geruststellend aan toegevoegd dat de financiële positie van schadeverzekeraars gezond is. "De solvabiliteit komt medio 2010 op 271%." 
De gemiddelde premie voor een autoverzekering daalde van € 423 medio 2008 naar € 406 medio 2010 (-4%). "In combinatie met hogere schadelasten door het slechte winterweer kan dit bij sommige individuele autoverzekeraars tot negatieve trends hebben geleid", verklaart het Verbond. Aan de reactie wordt nog toegevoegd dat de verzekeraars die het betreft nog een nadere mailing van DNB zullen krijgen.
"In Nederland is regelgeving van toepassing die de continuïteit van verzekeraars waarborgt. Uitgangspunt is dat iedereen die regels toepast. Als DNB aanleiding ziet om maatschappijen te waarschuwen, is dat zijn goed recht", luidt de formele reactie van Achmea op de brandbrief van DNB. Op de vraag of de brief als consequentie heeft dat de premies zullen worden verhoogd, kan de woordvoerder geen antwoord geven.

Reageer op dit artikel