nieuws

NVGA: omzetbelang kleine kantoren daalt ten opzichte van 2008

Archief

In het jaarlijkse overzicht van de NVGA op basis van onderzoek door bureau SEO blijkt dat het omzetbelang van de kleine volmachtkantoren aan het dalen is. In 2009 had 61% van de kantoren een premieomzet van minder dan € 5 mln, tegen 66% in 2008. Deze kleine kantoren zorgden gezamenlijk voor 10% van de totale premieomzet van NVGA-kantoren; in 2008 was dat nog 17%.

NVGA: omzetbelang kleine kantoren daalt ten opzichte van 2008

De grote kantoren groeiden navenant. In 2009 had 6% van de NVGA-leden een omzet van meer dan € 50 mln premie per kantoor, terwijl ze samen 58% van de totale premiestroom binnen de NVGA realiseerden. In 2008  genereerde 3% van het aantal leden een dergelijk premiebedrag, wat toen goed was voor 35% van de totale premiestroom.
Vergeleken met 2008 is er een flinke afname van het aantal kleine kantoren, vooral ten gunste van het aantal grootste (> € 50 mln) en  middelkleine ( € 5 mln – €10mln)  kantoren, aldus de NVGA. "Het zwaartepunt  van ons collectieve interne marktaandeel is duidelijk verschoven naar de grootste kantoren."
Verder constateert de NVGA dat het aantal kantoren dat uitsluitend met externe bemiddelaars werkt (nu 12%) aan het toenemen is. Bij 30% van de kantoren kwam in 2009 maximaal 25% van de volmachtpremies binnen via externe bemiddelaars, terwijl bijna de helft van de NVGA-kantoren helemaal geen gebruikmaakt van externe bemiddelaars.

Reageer op dit artikel