nieuws

MediRisk: aansprakelijkheid bij meeste Drost-claims erkend

Archief

Aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk van het Twentse ziekenhuis MST stelt dat er geen betalingsachterstand is met betrekking tot declaraties van letselschadebureau Drost, dat deze week een doorstart maakt.  “Er vindt wel discussie plaats met de heer Drost over de hoogte van de vergoeding voor zijn gemaakte kosten.”

MediRisk: aansprakelijkheid bij meeste Drost-claims erkend

Drost werd vorige week failliet verklaard en wees vooral naar verzekeraars, die niet of te laat zouden betalen. Het bureau behartigt de belangen van een aantal patiënten van de omstreden neurochirurg Jansen Steur, die werkzaam was bij het MST. "Dat hij zijn faillissement nu mede wijt aan MediRisk is niet alleen onterecht maar naar onze mening ook zeer kwalijk", vindt de aan VVAA gelieerde maatschappij.
De zaak-Jansen is nog niet afgerond, meldt MediRisk. "In het merendeel van de zaken die via de heer Drost lopen is aansprakelijkheid erkend en zijn we in onderhandeling over de hoogte van de vergoeding. In een aantal andere zaken die via de heer Drost lopen is de aansprakelijkheid niet erkend of zijn wij in afwachting
van aanvullende informatie om een standpunt in te kunnen nemen."
MediRisk beroept zich op de zogeheten dubbele redelijkheidstoets: "Voor alle (tussentijdse) vergoedingen geldt dat wij ons niet zonder meer op de opgave van de belangenbehartiger kunnen baseren. Volgens het geldende recht moet de hoogte van het tarief redelijk zijn en de totale kosten voor belangenbehartiging in een redelijke verhouding staan tot de totale schade voor een cliënt."

Reageer op dit artikel