nieuws

Geldwinkels in grote steden maken advies ‘toegankelijk’

Archief

Verbijsterde branche ziet er geen perspectief in

 

In enkele grote steden komen geldwinkels, naar het bestaande voorbeeld van rechts- en wetswinkels. De geldwinkels moeten bijdragen aan de toegankelijkheid van financieel advies.

 

Met dit voornemen kwam minister De Jager van Financiën op de proppen tijdens het Kamerdebat over de provisieregels. De winkels moeten een vraagbaakfunctie vervullen en kunnen tevens voorzien in "een stukje advies, zonder dat dit tot een product leidt", aldus De Jager.

 

De geldwinkels zullen bemand worden door vrijwilligers en studenten. Het initiatief voor de geldwinkels komt van CentiQ, een samenwerkingsverband van ruim veertig partijen in de financiële sector, de overheid, consumentenorganisaties en de wetenschap, met als doel de financiële kennis en vaardigheden van consumenten te verbeteren.

 

Overspoelen

Volgens De Jager komen er vooralsnog "enkele geldwinkels; we gaan de markt er niet mee overspoelen", die vooral bedoeld zijn op kennis en ervaringen op te doen. "Zodra ze een paar maanden open zijn, zal ik de Kamer informeren over de eerste bevindingen en een eventueel vervolg."

 

In het kader van de toegankelijkheid van financieel advies zei De Jager zich bovendien "sterk te maken voor gespreide betaling" van de beloning van de adviseur.

 

Verbijsterd

"Wij zien daarin geen enkel perspectief", is de reactie van Adfiz. De Organisatie van Financiële Dienstverleners drukt het sterker uit. OVFD, die in de kern bestaat uit serviceproviders en hypotheekadviesketens, zegt "verbijsterd" te zijn door de plannen en vindt dat de winkels, net als overige financieel adviseurs, moeten voldoen aan de deskundigheidseisen in de Wet Financieel Toezicht.

 

"Het geldwinkel-concept oogt sympathiek", erkent Adfiz nog. "Maar uiteindelijk is het niet in het belang van de klant en in deze fase zelfs contraproductief, dat geldwinkels met vrijwilligers en studenten, die op geen enkele wijze voldoen aan de door de overheid zo nadrukkelijk bepleite deskundigheidseisen, ‘advies’ geven over ‘geldzaken’ aan in beginsel elke consument, zoals de minister dat formuleerde."

 

Concurreren

 

De koepelorganisatie vindt dat de geldwinkels concurreren met het intermediair. "Indien consumenten gratis voor een advies bij een geldwinkel terecht kunnen, is een tweede stap om een product te sluiten via internet of een direct writer snel gemaakt." De OVFD wil van De Jager uitleg over de wijze waarop hij met de vergunning- en deskundigheidseisen wil omgaan. "Wij nemen aan dat ook de geldwinkels aan de WFT moeten voldoen."

 

Adfiz zinspeelt op een alternatief om advies laagdrempelig te houden. De branchevereniging denkt aan het beschikbaar stellen van overheidsbudget aan tussenpersonen die hun kantoor extra openstellen voor eenvoudige financiële vragen. "Wij willen graag met de minister nader spreken om deze gedachte verder uit te werken."

 

Reageer op dit artikel