nieuws

Drost zwengelt discussie over betaling letselbureaus weer aan

Archief

Convenant

Het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV) en 24 grote belangenbehartigers, onder wie Drost, hebben een convenant gesloten over het declareren van buitengerechtelijke kosten. Daarover zou dus geen discussie moeten zijn. "Dat convenant is echter niet van toepassing op medische aansprakelijkheidszaken en daar is Drost zich steeds meer op gaan toeleggen", zegt PIV-directeur Theo Kremer. "In die gevallen heb je vaak een basale discussie over de aansprakelijkheidsvraag en zolang die bestaat, worden buitengerechtelijke kosten niet vergoed. Ik vermoed dat Drost veel heeft voorgefinancierd en op no cure, no pay-basis werkt."
 
Drost haalt vooral uit naar MediRisk, de verzekeraar van het Twentse ziektenhuis MST. Die zou nog voor drie ton aan declaraties moeten betalen in verband met claims van patiënten die zijn behandeld door de omstreden neuroloog Jansen Steur.
 
MediRisk spreekt tegen dat er nog bedragen openstaan. "Er vindt wel discussie plaats met de heer Drost over de hoogte van de vergoeding voor zijn gemaakte kosten." In de zaak Jansen Steur zijn de meeste claims ingediend in 2009 en 2010. "In het merendeel van de zaken die via de heer Drost lopen is aansprakelijkheid erkend en zijn we in onderhandeling over de hoogte van de vergoeding. Voor alle (tussentijdse) vergoedingen geldt dat MediRisk zich niet zonder meer op de opgave van de belangenbehartiger kan baseren. Volgens het geldende recht moet de hoogte van het tarief redelijk zijn en de totale kosten voor belangenbehartiging in een redelijke verhouding staan tot de totale schade voor een cliënt."

Reageer op dit artikel