nieuws

DNB luidt noodklok voor autoverzekeraars

Archief

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt de ontwikkeling van de solvabiliteit van autoverzekeraars “zorgwekkend” en eist premieverhogingen, vooral bij de WA-polissen. In een brief aan verzekeraars die actief zijn in de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid kondigt de toezichthouder aan dat zij op verhoogde aandacht kunnen rekenen.

DNB luidt noodklok voor autoverzekeraars

DNB vindt de premies over het algemeen te laag en vreest insolvabele verzekeraars. "Er is sprake van een zorgwekkende situatie", die om maatregelen vraagt "om het risico van ontoereikende solvabiliteitsposities bij individuele verzekeraars te vermijden", zo staat er in de brief. De autoverzekeraars zullen daarom streng getoetst worden op hun zogeheten 'premietekortvoorziening' en individuele maatschappijen zullen worden aangesproken op hun, in de ogen van DNB niet-kostendekkende premie. De toezichthouder verlangt van hen "een toelichting op een meerjarenstrategie ten aanzien van premiebeleid en beoogd marktaandeel".
Volgens DNB is al enkele jaren een negatieve trend gaande in het technische resultaat van de WA-dekking op autoverzekeringen. Zo was de verhouding schade en kosten versus premie (combined ratio) de laatste twee jaar 101% en 109%, "waarbij de variatie tussen verzekeraars onderling groot is". Voor 2010 vreest DNB opnieuw het ergste, gezien het winterweer en het wisselvallige beursklimaat.
Eerder dit jaar ging de via internet werkende autoverzekeraar Ineas failliet.

Reageer op dit artikel