nieuws

De Jager geeft banken nog kans op zelfregulering hypotheken

Archief

Zelfregulering

Tegelijkertijd heeft De Jager de banken een brief gestuurd met het verzoek zelf op korte termijn een nieuwe gedragscode op te stellen. "Indachtig de administratieve lasten die regelgeving met zich brengt en indachtig het position paper dat ik van de Nederlandse Vereniging van Banken heb ontvangen", aldus De Jager. Als de NVB vóór 1 februari met een geragscode komt die aan het toetskader voldoet, zal de minister mogelijk van de voorgenomen aanvullende regels afzien. "Ik zal de Kamer middels een brief ter zake betrekken in deze afweging."
 
De banken hadden de minister per brief gemeld dat zij de aanscherping van de regels in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wilden opnemen, met uitzondering van de beperking van de leenmogelijkheden voor gezinnen. "Nu de Tweede Kamer dit voorstel heeft verworpen, is de NVB nog steeds bereid de AFM-voorstellen in de GHF vast te leggen", aldus de vereniging. "De noodzaak tot wettelijke verankering van de AFM-voorstellen is gelet op deze NVB-positie vervallen."
 
Minder explain
De vereniging is daarom blij dat De Jager haar alsnog de kans biedt om met een nieuwe gedragscode te komen. "Wij zijn bereid de wensen die de minister in zijn brief heeft geformuleerd hierin op te nemen. Daarnaast zijn wij bereid een alternatief uit te werken die de positie van starters op de woningmarkt niet onnodig schaadt."
 
Volgens de NVB is zelfregulering in combinatie met toezicht voldoende om de hypotheekmarkt in het gareel te houden. Argument daarvoor is onder meer dat de veronderstelde massale afwijking van de hypotheeknormen in werkelijkheid meevalt. "Recente AFM-cijfers tonen een fors gedaald explain-percentage tot ongeveer 5%. Deze daling komt deels omdat een deel van de uitzonderingen in – door de AFM aangegeven – standaardsituaties is ondergebracht, deels door strengere toepassing van de verstrekkingsnormen." Daarnaast vindt de NVB dat met wetgeving minder snel kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen.

Reageer op dit artikel