nieuws

CDFD: overgangstermijn pensioenvergunning naar twee jaar

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het definitieve advies over de nieuwe WFT-module Pensioenverzekeringen aangeboden aan de minister van Financiën. Het college adviseert onder meer de overgangstermijn voor huidige pensioenadviseurs te verlengen tot 1 januari 2014, mede omdat problemen worden verwacht met het beheren van portefeuilles.

CDFD: overgangstermijn pensioenvergunning naar twee jaar

Nieuwkomers moeten per 1 januari 2012 gaan voldoen aan de nieuw op te stellen vergunningseisen voor pensioenadvisering in de tweede pijler; de overgangstermijn voor bestaande adviseurs moet van één naar twee jaar, zo vindt het CDFD: "Wil men met kwalitatief hoogstaand opgeleide mensen de markt laten bedienen, dan zal dit enige tijd vergen. Snelheid gaat dan ten koste van kwaliteit."
Met een langere overgangstermijn heeft de markt bovendien meer tijd om portefeuilles over te dragen. Op dat vlak voorziet het college problemen: "Een groot aantal financiële dienstverleners zal afzien van het behalen van het diploma. Dat houdt in dat er in korte tijd veel portefeuilles overdragen zullen worden. Dat zou ook een prijsdaling teweeg kunnen brengen bij het verkopende intermediair." Bij een tekort aan gekwalificeerde adviseurs moeten mogelijk pensioenverzekeraars de portefeuilles gaan beheren. "Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de verzekeraars in het algemeen niet goed zijn toegerust voor deze taak."
Het CDFD-advies komt voort uit een consultatie van marktpartijen, die 43 reacties opleverde. De verwachting is dat 2.000 kandidaten het WFT-pensioendiploma willen gaan halen.

Reageer op dit artikel