nieuws

‘Buitenlanders zien brood in Nederlandse levenportefeuilles’

Archief

Buitenlandse partijen hebben zich de afgelopen weken gemeld om bestaande levenportefeuilles van Nederlandse verzekeraars over te nemen, zo meldt DNB in zijn kwartaalbericht. De toezichthouder ziet er wel wat in, want de markt kampt in zijn ogen met overcapaciteit.

‘Buitenlanders zien brood in Nederlandse levenportefeuilles’

De zogeheten afwikkelmaatschappijen richten zich specifiek op het beheren van lopende levenpolissen. "In het buitenland zijn afwikkelmaatschappijen al lange tijd actief", aldus DNB, die het voorbeeld noemt van de Phoenix Group, die in Groot-Brittannië een portefeuille van 6,5 miljoen polissen beheert. "Afwikkelmaatschappijen kunnen bijdragen aan het terugbrengen van de overcapaciteit in de Nederlandse levensverzekeringssector, aangezien zij verzekeraars in staat stellen om de markt relatief eenvoudig te verlaten of hun aanwezigheid vlot af te bouwen." Aandachtspunt is wel dat de dienstverlening aan en de belangen van polishouders gewaarborgd blijven, aldus DNB.

Reageer op dit artikel