nieuws

Advocaat doet aangifte tegen rechtsbijstandverzekeraars

Archief

Advocaat Leendert de Jong heeft bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam aangifte gedaan van structureel bedrog, oneerlijke mededinging en deelname aan een criminele organisatie door rechtsbijstandverzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. Het bedrog betreft het onthouden van verzekerden van vrije advocaatkeuze in juridische procedures waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist.

Advocaat doet aangifte tegen rechtsbijstandverzekeraars

Die vrije keuze geldt in de optiek van De Jong, verbonden aan het kantoor Appelman & Mes Advocaten (Purmerend), óók voor procedures bij de kantonrechter of bestuursrechter of in administratief bezwaar en beroep op een bestuursorgaan. De Jong schreef hier onlangs nog een artikel over in het Advocatenblad, wat leidde tot Kamervragen.

De Orde van Advocaten stelde de kwestie in 1996 al aan de orde. "Het Verbond van Verzekeraars blijft evenwel volharden in zijn bedrog", aldus De Jong. Hij wil met de aangifte algemene bekendheid geven aan de rechten van verzekerden en een einde maken "aan dit structurele bedrog in de branche voor rechtsbijstandverzekeringen". De advocaat beticht toezichthouder AFM van medeplichtigheid.

Indien het OM niet tot vervolging overgaat, start De Jong een artikel 12 Sv-procedure, zo kondigt hij aan. Hij heeft een voorstel voor een tekst gedaan waarmee netwerkadvocatenkantoren van verzekeraars cliënten op hun keuzerecht zouden moeten wijzen.

De Jong vroeg twee jaar geleden nog om het ontslag van Rob Vromen, zijn toenmalige directeur bij SRK, omdat SRK tegen wettelijke regels in tussenpersonen inzage bood in privégegevens en het juridische dossier van verzekerden. Volgens De Jong verzuimt met name DAS nog altijd opzettelijk aan de voorschriften op dit punt gehoor te geven.

Reageer op dit artikel