nieuws

Advocaat doet aangifte tegen rechtsbijstandverzekeraars

Archief

Advocaat Leendert de Jong heeft bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam aangifte gedaan van structureel bedrog, oneerlijke mededinging en deelname aan een criminele organisatie door rechtsbijstandverzekeraars en het Verbond van Verzekeraars.

 

Toezichthouder AFM wordt beticht van medeplichtigheid. Het bedrog betreft het onthouden van verzekerden van vrije advocaatkeuze in juridische procedures waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist. Die vrije keuze geldt in de optiek van De Jong, verbonden aan het kantoor Appelman & Mes Advocaten (Purmerend), óók voor procedures bij de kantonrechter of bestuursrechter of in administratief bezwaar en beroep op een bestuursorgaan. Rechtsbijstandverzekeraars onthouden hun verzekerden al twintig jaar van dit "fundamentele recht" op vrije advocaatkeuze.

 

Kamervragen

De Orde van Advocaten stelde de kwestie in 1996 al aan de orde. "Het Verbond van Verzekeraars blijft evenwel volharden in zijn bedrog", aldus De Jong. Hij wil met de aangifte algemene bekendheid geven aan de rechten van verzekerden en een einde maken "aan dit structurele bedrog in de branche voor rechtsbijstandverzekeringen".

 

De Jong schreef er onlangs nog een artikel over in het Advocatenblad, wat leidde tot Kamervragen. In antwoord daarop heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gezegd dat verzekeraars "op voldoende wijze" uitvoering geven aan de vrije advocaatkeuze. "Zou tussen verzekeraar en verzekerde een verschil van mening ontstaan, dan kan de verzekerde het moment van vrije advocaatkeuze afdwingen door middel van de scheidsrechterlijke procedure."

 

Indien het OM niet tot vervolging overgaat, start De Jong een artikel 12 Sv-procedure, zo kondigt hij aan. Hij heeft bovendien een tekstvoorstel gedaan, waarmee netwerkadvocatenkantoren van verzekeraars cliënten expliciet op hun keuzerecht zouden moeten wijzen.

 

Ontslag bij SRK

De Jong vroeg twee jaar geleden nog om het ontslag van Rob Vromen, zijn toenmalige directeur bij SRK, omdat SRK tegen wettelijke regels in tussenpersonen inzage bood in privégegevens en het juridische dossier van verzekerden. Volgens De Jong verzuimt met name DAS nog altijd opzettelijk aan de voorschriften op dit punt gehoor te geven.

 

Reageer op dit artikel